Αγιοι ΑποστολοιΠΕΜΠΤΗ  28  ΙΟΥΝΙΟΥ
7.00 μ.μ.    Ὁ  Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων πανευφήμων καί πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29  ΙΟΥΝΙΟΥ
7.00 π.μ.    Ὁ  Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων πανευφήμων καί πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου
7.00 μ.μ.    Ὁ  Ἑσπερινός τῆς συνάξεως τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12  Ἀποστόλων

ΣΑΒΒΑΤΟ  30  ΙΟΥΝΙΟΥ
7.00 π.μ.    Ὁ  Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῆς συνάξεως τῶν ἁγίων ἐνδόξων 12 Ἀποστόλων
7.00 μ.μ.    Ὁ  Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων καί θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ καί ὁ Ἁγιασμός διά τόν νέο μήνα

ΚΥΡΙΑΚΗ   1η  ΙΟΥΛΙΟΥ
7.00 π.μ.    Ὁ  Ὂρθρος, ἡ Θ. Λειτουργία
6.00 μ.μ.    Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς καταθέσεως τῆς τιμίας ἑσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ