Ἡ Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
Τετάρτη στίς 7.00 μ.μ.
Πέμπτη καί Παρασκευή πρωί στίς 7.00 π.μ.

 

Τό Μέγα Ἀπόδειπνο
Δευτέρα, Τρίτη καί Πέμπτη στίς 6.00 μ.μ.

 

Τό Μικρό Ἀπόδειπνο
Παρασκευή στίς 6.00 μ.μ.
καί ὁ Κανών τοῦ ἁγίου Λαζάρου

 

Ἡ ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ
Σάββατο στίς 6.00 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων

 

Ὁ   Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
Τό Σάββατο στίς 7.00 π.μ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ