ΠεντηκοστήΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΙΕΡΩΝ  ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  ΕΟΡΤΗ  ΤΗΣ  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ
7:00 μ.μ.    Ὁ Ἑσπερινός καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ,  ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ
7:00 π.μ.    Ὁ  Ὄρθρος , ἡ  Θεία  Λειτουργία καί τό Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
7:00 μ.μ.    Ὁ  Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ,  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ
7:00 π.μ.    Ὁ  Ὄρθρος  καί  ἡ  Θεία  Λειτουργία.
Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ,  ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
7:00 π.μ.    Ὁ Ὂρθρος καί  ἡ  Θεία  Λειτουργία  
7:00 μ.μ.    Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης τῶν Λευκαδιτῶν, μετ’ ἀρτοκλασίας καί ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης. Ἀκολούθως παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ