Η Αγία Γραφή περιέχει τον Λόγο του Θεού. Ο Θεός μιλά και ο άνθρωπος ακούει. Αυτό είναι αληθινό. Δεν αποδίδει όμως η φράση αυτή επαρκώς όλη την αλήθεια της Αποκαλύψεως του Θεού μέσα στην Αγ. Γραφή, διότι αυτή περιγράφει τα σωτήρια για τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα έργα του Θεού, ερμηνεύει τα έργα αυτά και δίνει το σωστό νόημα τους για τους ανθρώπους. Η Αγία Γραφή είναι ο "λόγος του Θεού" προς χάρη μας. Ο Θεός μέσα στη Γραφή ενεργεῖ και μιλά· και εμείς δεν ακούμε μόνο, αλλά και μετέχουμε σ' αυτό που ο Θεός κάνει για μας.

Τα βιβλία της Αγίας Γραφής
Η Αγία Γραφή είναι η γραπτή πηγή της Θείας Αποκαλύψεως. Ο όρος Αγία Γραφή αναφέρεται στο σύνολο των ιερών βιβλίων της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δηλαδή 76 συνολικά βιβλία.

Α. ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ (περιλαμβάνει συνολικά 49 Βιβλία)

Ιστορικά : 23 βιβλία
1. Γένεσις
2. Έξοδος
3. Λευιτικόν
4. Αριθμοί
5. Δευτερονόμιον
6. Ιησούς του Ναυή
7. Κριταί
8. Ρουθ
9. Βασιλειών Α΄ (Σαμουήλ Α΄)
10. Βασιλειών Β΄ (Σαμουήλ Β΄)
11. Βασιλειών Γ΄ (Βασιλέων Α΄)
12. Βασιλειών Δ΄ (Βασιλέων Β΄)
13. Παραλειπομένων Α΄
14. Παραλειπομένων Β΄
15. Εσδράς Α΄
16. Εσδράς Β΄
17. Νεεμίας
18. Τωβίτ
19. Ιουδίθ
20. Εσθήρ
21. Μακκαβαίων Α΄
22. Μακκαβαίων Β΄
23. Μακκαβαίων Γ΄
Ποιητικά-Διδακτικά : 7 βιβλία
24. Ψαλμοί
25. Ιώβ
26. Παροιμίαι
27. Εκκλησιαστής
28. Άσμα Ασμάτων
29. Σοφία Σολομώντος
30. Σοφία Σειράχ
Προφητικά : 19 βιβλία
31. Ωσηέ
32. Αμώς
33. Μιχαίας
34. Ιωήλ
35. Οβδιού
36. Ιωνάς
37. Ναούμ
38. Αββακούμ
39. Σοφονίας
40. Αγγαίος
41. Ζαχαρίας
42. Μαλαχίας
43. Ησαΐας
44. Ιερεμίας
45. Βαρούχ
46. Θρήνοι Ιερεμίου
47. Επιστολή Ιερεμίου
48. Ιεζεκιήλ
49. Δανιήλ


Β. ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ (περιλαμβάνει συνολικά 27 Βιβλία)

Τα 4 Ευαγγέλια
1. Κατά Ματθαίον
2. Κατά Μάρκον
3. Κατά Λουκάν
4. Κατά Ιωάννην

5. Οι Πράξεις των Αποστόλων (Είναι το ιστορικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης)

Οι επιστολές των Αποστόλων.

Του Αποστόλου Παύλου :
6. Προς Ρωμαίους
7. Προς Κορινθίους Α΄
8. Προς Κορινθίους Β΄
9. Προς Γαλάτας
10. Προς Εφεσίους
11. Προς Φιλιππησίους
12. Προς Κολοσσαείς
13. Προς Θεσσαλονικείς Α΄
14. Προς Θεσσαλονικείς Β΄
15. Προς Τιμόθεον Α΄
16. Προς Τιμόθεον Β΄
17. Προς Τίτον
18. Προς Φιλήμονα
19. Προς Εβραίους

Οι καθολικές επιστολές:
20. Του Αποστόλου Ιακώβου
21-22. Του Αποστόλου Πέτρου, Α΄ και Β΄
23-25. Του Αποστόλου Ιωάννου, Α΄, Β΄ και Γ΄
26. Του Αποστόλου Ιούδα, και

27. Η Αποκάλυψη του Ιωάννου (Είναι το προφητικό βιβλίο της Καινής Διαθήκης)

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ