Μνήμη Δικαίων Ἀβραὰμ καὶ Λὼτ τοῦ ἀνεψιοῦ του (9 Οκτωβρίου)

15 Ἀβραάμ εἶναι ὁ γνωστός πατριάρχης τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ γιός τοῦ Θάρα. Γεννήθηκε στήν Οὒρ τῆς Χαλδείας ἀπό τή φυλή τοῦ Σήμ.
Ὁ δέ Λώτ, ἦταν γιός τοῦ Ἀρρᾶν καί ἀνεψιός τοῦ Ἀβραάμ πολύ ἀγαπημένος.
Πῆγε μέ τόν θεῖο του στή Χαράν καί ζοῦσε μαζί του. Ἀλλά λόγω τῶν συχνῶν διενέξεων τῶν ὑπηρετῶν, ἀποχωρίστηκε τοῦ θείου του καί κατοίκησε στήν πεδιάδα τῶν Σοδόμων, ὅπου ἔμεινε μέχρι τήν καταστροφή της.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email