18πούδασε στή Θεολογική Σχολή τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Ἱεροσολύμων καί στή Θεολογική Ἀκαδημία τοῦ Κιέβου. Ὑπῆρξε δέ ἐφημέριος σέ πολλές ἑλληνικές κοινότητες τῆς Κριμαίας (Θεοδοσίας, Συμφεροπόλεως, Σεβαστουπόλεως).
Τό 1913 χειροτονήθηκε βοηθός ἐπίσκοπος τῆς Μητροπόλεως Σμύρνης μέ τόν τίτλο Ξανθουπόλεως, ἀναπλήρωσε δέ τόν ἐξόριστο μητροπολίτη κατά τή διάρκεια τοῦ Α’ παγκοσμίου πολέμου. Τό 1919 χρησιμοποιήθηκε ὡς πατριαρχικός ἔξαρχος στά Μοσχονήσια, τό δέ 1922 ἔγινε Μητροπολίτης Μοσχονησίων.
Κατά τή Μικρασιατική καταστροφή τάφηκε ζωντανός, ἀπό τούς Τούρκους μαζί μέ ἄλλους ἐννέα (9) ἱερεῖς σέ λάκκο ἔξω ἀπό τήν πόλη τῶν Κυδωνιῶν (15 Σεπτεμβρίου 1922).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ