7ταν Μητροπολίτης Ἰκονίου (1911 – 1923). Προηγουμένως ἐπίσκοπος Ἀμφιπόλεως (1894 – 1899) καί Μητροπολίτης Δυρραχείου (1899 – 1906) καί Φιλαδέλφειας (1906 – 1911). Ἦταν καί αὐτός μεταξύ τῶν ἐθνοϊερομαρτύρων ἐκείνων τῶν χρόνων.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ