5ἶναι μεταγενέστερος τοῦ Ἁγίου Βαβύλα ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. Αὐτός δίδασκε στή Νικομήδεια τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ στούς νέους.
Ὅταν ἐπισκέφθηκε τή Νικομήδεια ὁ Μαξιμιανός (286–305), καταγγέλθηκε γιά τή δράση του αὐτή. Ἄν καί γέροντας πλέον, συνελήφθη μαζί μέ 84 νεαρούς μαθητές του καί, ἀφοῦ ὑπέστησαν όλοι μαζί σκληρά βασανιστήρια, ἀποκεφαλίστηκαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ