3εννήθηκε στήν πόλη Ἄγκυρα καί εἶναι ἀπό τά λαμπρά στολίσματα τῆς Ἐκκλησίας.
Θαρραλέος κήρυκας τοῦ Εὐαγγελίου καί ἀκούραστος ἐργάτης τῶν ἐντολῶν του, καταγγέλθηκε στόν ἔπαρχο Κορνήλιο. Στήν ἀνάκριση πού τοῦ ἔκαναν, ἐπέμεινε στήν ὁμολογία τοῦ Χριστοῦ καί καταδικάστηκε στήν πιό βάρβαρη ποινή. Τοῦ τρύπησαν δηλαδή τούς ἀστραγάλους, καί ἔπειτα ἀφοῦ τόν ἔδεσαν ἀπό τίς τρύπες τῶν πληγῶν του μέ σχοινί, τόν ἔσυραν στόν ποταμό Σάγαρι, στά νερά τοῦ ὁποίου τόν ἔριξαν.
Διασώθηκε ὅμως ἀπό τή Θεία Χάρη καί βγῆκε ἔξω. Ἀλλά μετά ἀπό λίγες μέρες, ὅταν ἔμαθε αὐτό ὁ ἔπαρχος, ντροπιασμένος σκότωσε τόν Εὐστάθιο μέ τό δικό του μαχαίρι.
Ἔτσι ὁ Εὐστάθιος, παρέδωσε τήν ἁγία του ψυχή, στεφανωμένος μέ τό στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ