7ταν πλούσιος καί εὐσεβῆς δημογέροντας στήν Κίο τῆς Βιθυνίας. Ὁ Ἀθανάσιος, ἐπειδή ὑπεράσπιζε τούς συμπολίτες του ἀπό τή βαρειά φορολογία τῶν Τούρκων, συκοφαντήθηκε ὅτι δῆθεν εἶπε, ὅτι θά γίνει μουσουλμάνος.
Προσκλήθηκε ἀπό τίς ἀρχές στήν Κωνσταντινούπολη καί πιέστηκε πολύ νά προδώσει τή χριστιανική του πίστη, προκειμένου νά σωθεῖ. Ὁ Ἀθανάσιος ὅμως δέν ἀρνήθηκε τόν Χριστό καί μετά ἀπό σκληρά βασανιστήρια φυλακίστηκε. Ἀλλά ἐπειδή καί πάλι ἔμενε ἀμετακίνητος στήν πίστη του, τόν ἀποκεφάλισαν στίς 24 Ἰουλίου 1670.
Βίο τοῦ Ἁγίου, συνέγραψε ὁ Ἰωάννης Καρυοφύλλης.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ