10αί οἱ τρεῖς γεννήθηκαν στήν Αἴγυπτο, ἀδέλφια μεταξύ τους καί παιδιά γονέων χριστιανῶν.
Μαρτύρησαν στή Διοκαισάρεια, ὅπου συνελήφθησαν ἀπό τόν ἄρχοντα Φιρμιλιανό καί προσκλήθηκαν ν’ ἀρνηθοῦν τόν Χριστό. Ἀλλά αὐτοί ὁμολόγησαν μεγαλόφωνα τήν πίστη τους καί δήλωσαν ὅτι ἦταν ἕτοιμοι καί γιά φυλακή καί γιά βασανιστήρια καί γιά μύριους θανάτους.
Καί ἡ μέν Οὐαλεντίνα καί ἡ Θόη, νεαρές κοπέλες πάνω στό ἄνθος τῆς ἡλικίας τους, πέθαναν ἀφοῦ τίς ἔριξαν μέσα στή φωτιά. Προηγουμένως ὅμως, οἱ δήμιοι, ξέσχισαν τίς σάρκες τους μέ σιδερένια ὄργανα.
Ὁ δέ Παῦλος, ἀφοῦ ἀπηύθυνε λίγες λέξεις στά πλήθη γιά τήν διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σωτηρία καί ἀγάπη, ἔλαβε καί αὐτός μαρτυρικό τέλος διά ἀποκεφαλισμοῦ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ