16ροσῆλθαν στόν Χριστιανισμό ἀπό τά θαύματα τοῦ Ἁγίου Προκοπίου καί μαρτύρησαν μαζί του, θανατωθέντες διά ξίφους.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ