5ἶναι ἄγνωστο, πότε ἄθλησε ὁ Ἅγιος Μάρτυς Κελεστίνος. Κηρύττοντας μέ παρρησία τό Εὐαγγέλιο καί καλώντας τούς εἰδωλολάτρες νά πιστέψουν στόν Χριστό γιά τήν σωτηρία τους, καταγγέλθηκε ὡς ὑβριστής καί ἀνατροπέας τῆς εἰδωλολατρικῆς θρησκείας. Ἀνακρινόμενος, δέν δίστασε νά καταγγείλει καί πρός αὐτόν τόν ἄρχοντα τό ψεῦδος τῆς πολυθεΐας. Ἀφοῦ ἀρνήθηκε, τέλος, νά θυσιάσει στά εἴδωλα, βασανίσθηκε σκληρά μέ πυρακτωμένα σίδερα καί τελειώθηκε στή Ρώμη, ὅπου φυλάσσονται καί τά ἱερά λείψανα αὐτοῦ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ