15 Ἅγιος Ἱλάριος γεννήθηκε στή Λωραίνη τῆς Γαλλίας καί χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀρελάτης τῆς Γαλλίας κατά τό α’ ἥμισυ τοῦ 6ου αἰῶνος μ.Χ. Ἀποδοκίμασε τή διδασκαλία τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου περί χάριτος καί προορισμοῦ, συνέγραψε τό βίο τοῦ Ἁγίου Ὀνωράτου καί ἄλλα ἔργα. Μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἁγίου Ὀνωράτου († 429 μ.Χ.) ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἀρελάτης καί ποίμανε τήν Ἐκκλησία θεοφιλῶς ἐπί 20 – 25 ἔτη. Κοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἐτῶν 450 – 455 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ