1ναφέρεται στά Γεροντικά ὅτι ὁ Ὅσιος Πιτυροῦν († 29 Νοεμβρίου) πληροφορήθηκε ἀπό τόν Κύριο γιά τήν ἀρετή τῆς Ὁσίας Ἰσιδώρας καί ἀφοῦ ἐπισκέφθηκε τή μονή αὐτῆς ζήτησε νά συγκεντρωθοῦν ὅλες οἱ μοναχές. Ὅταν ἦλθαν αὐτές, ὁ Ὅσιος Πιτυροῦν δέν διέκρινε σέ καμία φωτοστέφανο, ὅπως εἶχε ἀπό τόν Θεό ἐπιβεβαιωθεῖ ὅτι θά ἔχει ἡ Ὁσία Ἰσιδώρα. Τότε ζήτησε νά πληροφορηθεῖ ἐάν ὑπῆρχε ἄλλη μοναχή στή μονή. Ἀναφέρθηκε λοιπόν στόν Ἅγιο ὅτι ὑπῆρχε μία σαλή. Ὁ Ὅσιος Πιτυροῦν παρακάλεσε νά κληθεῖ καί ἡ σαλή. Κατά τήν εἴσοδο τῆς Ὁσίας Ἰσιδώρας, ὁ Ὅσιος Πιτυροῦν διέκρινε τό φωτοστέφανο ἐπί τῆς κεφαλῆς αὐτῆς καί ἔτσι ἀποκαλύφθηκε ὅτι ἡ Ὁσία Ἰσιδώρα ὑποκρινόταν τήν σαλή καί τοῦτο γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Ἡ Ὁσία Ἰσιδώρα, ἀφοῦ ἀσκήτεψε θεοφιλῶς σέ μονή τῆς Αἰγύπτου, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 365 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ