15ἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Βασιλείδης καί Γερόντιος τελειώθηκαν διά ξίφους. Ναός τοῦ Ἁγίου Μάρτυρα Γεροντίου σωζόταν στήν Κωνσταντινούπολη μέχρι τά τέλη τοῦ 14ου αἰῶνος μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ