15 Ἅγιος Νικήτιος ἔζησε τόν 4ο αἰῶνα μ.Χ. καί γεννήθηκε στήν Γαλλία ἀπό εὐσεβεῖς καί φιλόθεους γονεῖς. Ἀνατράφηκε ἀπό τήν οἰκογένειά του μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου. Ἡ ταπείνωση, ἡ ἁπλότητα καί ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή ἦταν χαρακτηριστικά τῆς ψυχῆς του καί τοῦ βίου του. Τό ἔτος 551 μ.Χ. ἐξελέγη Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Λυών, εἰς διαδοχήν τοῦ θείου του, Ἁγίου Σακέρδου († 12 Σεπτεμβρίου) καί ποίμανε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἐπί εἴκοσι δύο ἔτη μέ ἱερό ζῆλο καί αὐταπάρνηση.
Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό ἔτος 573 μ.Χ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ