20πέστη μαρτυρικό θάνατο ἐπί Διοκλητιανού, ὅταν μαζί μέ τίς Ἀγίες γυναῖκες Ἀγάπη, Εἰρήνη καί Χιονία, περισυνέλεξε ἀπό τά νερά τῆς λίμνης τό λείψανο τοῦ Ἁγίου Χρυσογόνου, ἡ μνήμη τοῦ ὁποίου τιμᾶται σήμερα.
(Ὀρισμένα Συναξάρια, ἀναφέρουν μαζί, τή μνήμη ἑνός ἀκόμα Ἁγίου, ὀνόματι Εὐτυχιανοῦ).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ