19ό ἡρωικό αὐτό παιδί, γεννήθηκε στό χωριό Μαρίαις τοῦ νησιοῦ Θάσου.
Σέ ἡλικία 14 ἐτῶν ἦλθε στήν Κωνσταντινούπολη καί μάθαινε τήν τέχνη τοῦ ράφτη στόν Γαλατά. Κάποτε πῆγε σ’ ἕνα κατάστημα Ἑβραίου ἐμπόρου γιά ν’ ἀγοράσει κλωστές καί φιλονίκησε μ’ αὐτόν. Ὁ Ἑβραῖος, βρῆκε τήν εὐκαιρία τήν ὥρα πού ὁ Χότζας βρισκόταν πάνω στόν μιναρέ καί κατηγόρησε τόν Ἰωάννη ὅτι βρίζει τήν πίστη καί τό προσκύνημα τῶν Τούρκων. Ὅταν τό παιδί ὁδηγήθηκε μπροστά στόν βεζίρη καί πιεζόταν ν’ ἀρνηθεῖ τόν Χριστό, μέ γενναιότητα ἀπάντησε: «Δέν θ’ ἀρνηθῶ ποτέ τόν γλυκύτατό μου Ἰησοῦ Χριστό, καί ἂν ἀκόμα μύρια βάσανα μοῦ κάνετε καί τό βασίλειό σας ὅλο μοῦ χαρίσετε». Βλέποντας ὁ βεζίρης τήν ἀμετάθετη γνώμη τοῦ παιδιοῦ, διέταξε τόν ἀποκεφαλισμό του.
Ἔτσι, στήν τοποθεσία «Τσαρσί τῶν γουναράδων», ὁ δήμιος ἔκοψε μαρτυρικά, λίγο – λίγο τό κεφάλι τοῦ ἡρωικοῦ παιδιοῦ στίς 20 Δεκεμβρίου 1652.
Τόν βίο τοῦ Ἁγίου συνέγραψε ὁ Ἰωάννης Καρυοφύλλης καί ὁ Μελέτιος Συρίγου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ