15 Ὅσιος Φιλογόνιος ἔζησε στά χρόνια τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ἐπιδόθηκε ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, στήν ἐκμάθηση τῶν ἱερῶν γραμμάτων καί ἔτσι ἀφιέρωσε τόν ἑαυτό του στόν Θεό. Τόσο ἡ εὐγλωττία του ὅσο καί ἡ ἀναμφισβήτητη εὐσέβεια καί χρηστότης του, ἔκαναν τούς χριστιανούς τῆς Ἀντιοχείας νά τόν ἀναδείξουν σέ ἐπίσκοπο τῆς μεγάλης καί περίλαμπρης πόλης τους.
Ὁ Φιλογόνιος ἦταν δικηγόρος, ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμά του μέ γνώμονα τά φιλανθρωπικά του αἰσθήματα. Ὅποτε μποροῦσε, ὑπεράσπιζε τούς συνανθρώπους του πού εἶχαν ἀδικηθεῖ καί ἦταν ἀδύναμοι ἀπέναντι στούς καταπιεστές εἰδωλολάτρες.
Ὁ Χρυσόστομος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας, ὁ Φιλογόνιος, ἦταν ἔγγαμος καί εἶχε μία θυγατέρα ὅταν χειροτονήθηκε. Ἡ οἰκογένειά του ὅμως δέν τόν ἐμπόδισε νά διατελέσει μεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο καί νά ἀφιερωθεῖ στό ποίμνιό του.
Ὁ Ὅσιος Φιλογόνιος παρέδωσε τό πνεῦμα του στόν Κύριο ἐν εἰρήνῃ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ