Ἅγιος Κοράμων ὁ Μάρτυρας ὁ Ἔπαρχος (15 Δεκεμβρίου)

7ταν Ἔπαρχος Ρώμης στά χρόνια τοῦ βασιλιά Ἀδριανοῦ (117 – 138).
Παρευρίσκετο στόν μαρτυρικό θάνατο τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καί ἀπό τά θαύματα τοῦ Ἁγίου πίστεψε στόν Χριστό, τόν ὁμολόγησε καί στήν συνέχεια τόν ἀποκεφάλισαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email