4έν εἶναι ἐπαρκῶς καθορισμένο ποιός ἀπό τούς Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, πού φέρουν τό ὄνομα αὐτό εἶναι ὁ Ἅγιος. Κατά πάσα πιθανότητα ὅμως, πρόκειται γιά τόν Μάξιμο Γ’ (1476 – 1482). Αὐτός καταγόταν ἀπό τήν Πελοπόννησο καί ἐργάστηκε μέ πολλούς τρόπους γιά τήν βελτίωση τῶν ἠθῶν. Ὁ ἴδιος μάλιστα, ἀκούραστα κάθε Κυριακή δίδασκε στό λαό τόν θεῖο λόγο.
(Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ, περιττῶς ἐπαναλαμβάνεται σ’ ὁρισμένους Συναξαριστές καί τήν 20η Νοεμβρίου).

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ