15ἱ δύο αὐτοί Ὅσιοι ἀναφέρονται σέ κάποια διήγηση, κατά τήν ὁποία ὁ Ἰωάννης εἶδε τόν Ζαχαρία, ὁ ὁποῖος ἦταν σκυτοτόμος* νά βγαίνει ἀπό τό Ναό τῆς Ἁγίας Σοφίας συνοδευμένο ἀπό θεῖο φῶς. Τόν ἀκολούθησε στό σπίτι του καί ἔμαθε ὅτι, ἂν καί ἦταν παντρεμένος, ζοῦσε μέ παρθενία καί σωφροσύνη, καί ὅσα κέρδιζε ἀπό τήν τέχνη του, τά μισά τά ἔδινε στούς φτωχούς καί ὅτι ἔζησε ζωή θεοφιλή (7ος αἰ. μ.Χ.).
Γιά τόν Ἰωάννη λέγεται, ὅτι ἦταν πλούσιος καί ἀξιωματοῦχος. Περιφρόνησε ὅμως τά ἐγκόσμια καί ζοῦσε ζωή ἁπλή καί ἀσκητική, συχνάζοντας κάθε μέρα στούς ναούς, ὅπου ἔτυχε νά συναντήσει καί τόν πιό πάνω σκυτοτόμο Ζαχαρία.

*Σκυτοτόμος: σανδαλοποιός, ράπτης δερμάτων, κάτι παρόμοιο καί μεταξύ σημερινοῦ τσαγκάρη καί τεχνίτη κατεργασίας καί μεταποίησης δερματίνων εἰδῶν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ