7 Ἁγία Ὀσιοπαρθενομάρτυς Εὔα ἔζησε κατά τόν 9ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἦταν ἡγουμένη τῆς μονῆς Κόλτινγκχαμ, τῆς μεγαλύτερης μονῆς τῆς Σκωτίας. Ἡ μονή αὐτή εἶχε ἱδρυθεῖ ὑπό τῆς Ὁσίας Εὔας τῆς Πρεσβυτέρας († 25 Αὐγούστου), ἀδελφῆς τῶν βασιλέων Νορθάμπερλαντ Ὀσβάλδου καί Ὄσγουϊ.
Τό ἔτος 870 μ.Χ., κατά τήν διάρκεια εἰσβολῆς Δανῶν πειρατῶν στίς ἀκτές τῆς μονῆς, ἡ Ὁσία ἀνήσυχη ὄχι γιά τήν σωτηρία τῆς ζωῆς της ἀλλά γιά τήν διατήρηση τῆς ἁγνότητάς της καθώς καί τῶν ἄλλων μοναζουσῶν, μόλις οἱ ἐπιδρομεῖς εἰσέβαλαν στόν περίβολο τῆς μονῆς, συγκέντρωσε τίς μοναχές στό ἡγουμενεῖο καί μετά ἀπό συγκινητικές συμβουλές ἀπέκοψε μέ λεπίδα τήν μύτη καί τό ἄνω χεῖλος της. Τήν πράξη αὐτή μιμήθηκαν ὅλες οἱ ἀδελφές. Οἱ εἰσβολεῖς, ὅταν εἰσῆλθαν στό χῶρο ὅπου οἱ μοναχές ἦταν συναγμένες, βρέθηκαν μπροστά σέ ἕνα φρικιαστικό θέαμα. Αὐτό ὅμως δέν τούς ἐμπόδισε νά πυρπολήσουν τήν μονή καί νά κάψουν ζωντανή τήν Ὁσία Εὔα μαζί μέ ὅλες τίς μοναχές.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ