16ερί τῆς καταγωγῆς καί τοῦ τόπου τοῦ μαρτυρίου τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Δημητρίου δέν γνωρίζουμε τίποτα. Ὁ Χρυσόστομος Παπαδόπουλος στό ἔργο του «Οἱ Νεομάρτυρες» ἀναφέρει αὐτόν μέ τό ὄνομα Δημήτριος Τορναρᾶς ὡς μαρτυρήσαντα στίς 19 Μαρτίου 1564.
Ὁ Νεομάρτυς Δημήτριος συναναστρεφόμενος καί συνομιλώντας μέ τούς Τούρκους κίνησε κάποια μέρα τόν φθόνο τους.
Τό ἐκβίαζαν νά ἀσπαστεῖ τή Μουσουλμανική θρησκεία. Προσκρούοντες ὅμως στήν πίστη καί τήν θέληση τοῦ Μάρτυρα νά παραμείνει στήν πατρώα εὐσέβεια, τόν ὁδήγησαν στόν κριτή, τόν συκοφάντησαν γιά ἐξύβριση τῆς θρησκείας τοῦ Μωάμεθ καί πέτυχαν τήν θανατική καταδίκη του. Ἔτσι ὁ Νεομάρτυς Δημήτριος, μή ὑποκύπτοντας στούς βασανισμούς καί στούς δαρμούς, πού τόν ὑπέβαλαν οἱ Τοῦρκοι, δέχθηκε τό στέφανο τοῦ μαρτυρίου διά ἀποκεφαλισμοῦ.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ