Γραφτείτε συνδρομητής!

Γραφτείτε συνδρομητής!

Γραφτείτε συνδρομητής!

Slide background
Slide background

Afisa2018 1 fanerΜήνυμα
τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος
κ. Ἱερωνύμου Β΄
γιά τήν ἔναρξη τῆς κατηχητικῆς χρονιᾶς 2018-2019

 
Ἀθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2018

 
Ἀγαπητοί μου γονεῖς, Ἀγαπημένα μου παιδιά,

Ἄν ρίξουμε ἔστω καί μία βιαστική ματιά στόν εὐρωπαϊκὸ χάρτη ἀλλά καί στήν πατρίδα μας ἰδιαίτερα, θά σημειώσουμε μεγάλες καὶ ἔντονες ἀλλαγές τά τελευταῖα χρόνια.
Οἱ περισσότερες ἔχουν στὸ κέντρο τους τὸν ἄνθρωπο, δυστυχῶς, ὅμως, συχνότερα καθώς ὑποτιμᾶται ἡ ἀξία του. Οἱ ἀλλαγὲς στὴν οἰκογένεια, τὰ βιοηθικὰ διλήμματα, τὸ πρόβλημα τῆς ἐνδοοικογενειακῆς καὶ ἐνδοσχολικῆς βίας, τὸ ἔλλειμμα τῆς παιδείας, ἡ πρόκληση τῆς πολυπολιτισμικότητας, οἱ ἀντιθέσεις σχετικὰ μὲ τὸ δράμα τῶν προσφύγων καὶ τῶν μεταναστῶν, τὸ φάσμα τῆς ἀνεργίας ὁδηγοῦν τοὺς νέους ἀνθρώπους σὲ ἔντονο προβληματισμὸ καὶ ἀγωνία, συχνὰ καὶ σὲ ἀπογοήτευση καὶ μηδενισμό.

Ἀπέναντι σέ ὅλες αὐτές τίς κοσμογονικές πραγματικά ἀλλαγές, ἡ Ἐκκλησία ὡς πνευματικὴ Μητέρα, καθώς συνοδοιπορεῖ μὲ τόν ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας καί ἰδιαιτέρως τοὺς νέους, καλεῖ ὅλους σὲ πνευματική ἀφύπνιση, ἐγρήγορση, ἀναζήτηση μιᾶς ἄλλης ποιότητας ζωῆς. Σήμερα πού οἱ νέοι ἄνθρωποι ζητοῦν ἀπὸ ἐμᾶς ἀλήθεια καὶ αὐθεντικότητα κι ἐμεῖς τούς προτείνουμε νέα πρότυπα, ἀξίες καὶ ἰδανικά, εἶναι καιρός νά ἀντικρύσουμε ἐπιτέλους τὴν προοπτικὴ τῆς ἐλπίδας ποὺ δὲν διαψεύδεται στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος εἶναι «ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωή» τῶν ἀνθρώπων.

Γι’ αὐτό καί εἶναι ἀνάγκη μεγάλη νά φανερώσουμε στά παιδιά μας δρόμους, πού ἀνταποκρίνονται στίς ἀνάγκες τῆς ψυχῆς, ἡ ὁποία διψᾶ γιά στήριγμα, παρηγοριά, χαρά καί ἐλπίδα. Ἄν τό ψωμί ἔρχεται νά χορτάσει τό ἀνθρώπινο σῶμα, ὁ ἀναμορφωτικός λόγος τοῦ Θεοῦ ἔρχεται νά ἀνακαινίσει τόν ἐξαντλημένο ἄνθρωπο καί νά τοῦ προσφέρει κουράγιο γιά νά ἐπανεκκινήσει τόν ἀγώνα του.

Τοῦτες τίς ἡμέρες οἱ πόρτες τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μας θά ἀνοίξουν καί πάλι, περιμένοντας παιδιά καί νέους κάθε ἡλικίας, πού ἀναζητοῦν τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τούς θησαυρούς τῆς παράδοσής μας. Ἐκεῖ θά τούς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τή χαρά τοῦ Χριστοῦ μας, μέ τρόπο σύγχρονο καί βιωματικό. Ἐπίσης, θά συμμετάσχουν σέ ποικίλες δραστηριότητες, πού δίνουν διέξοδο σέ ἀναζητήσεις καί χαρίσματα, καλλιεργώντας συγχρόνως βαθιές καί εἰλικρινεῖς ἀνθρώπινες σχέσεις.

Οἱ ἐνοριακές κατηχητικές συνάξεις, προσαρμοσμένες στίς ἀνάγκες τῆς ἐποχῆς μας, ἀφήνουν στίς παιδικές ψυχές λυτρωτικά διδάγματα καί ἐμπειρίες μιᾶς ἐπουράνιας πατρικῆς παρουσίας, πού διαρκοῦν γιά μιά ὁλόκληρη ζωή. Τά Στελέχη τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Ἱερεῖς, οἱ Κατηχητές καί οἱ Κατηχήτριες, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ μὲ διάθεση ψυχῆς, εἶναι ἕτοιμοι νά ἀκούσουν τίς ἀπορίες τῶν παιδιῶν, νά δώσουν ἀπαντήσεις στίς ἀναζητήσεις καί τά ὑπαρξιακά ἐρωτήματά τους, μέ ὄμορφο καί εὐχάριστο τρόπο, μέσα ἀπό τό βίωμα καί τό διάλογο, μέ πολλές δραστηριότητες, σχεδιασμένες εἰδικά γιά τούς νέους μας καί ἀφιερωμένες σ’ αὐτούς.

Τήν ὥρα πού ἡ κοινωνία ἀναζητεῖ νόημα ζωῆς καί λόγο ὕπαρξης, ἐδῶ, στίς ἐνορίες μας, μιά ἰδιαίτερη θέση περιμένει τό κάθε παιδί στό ὅραμα καί τόν ἀγώνα γιά ἕναν
καλύτερο κόσμο. Ἐδῶ, τό παιδί καί ὁ ἔφηβος θά γνωρίσει καί θά κρατήσει τήν πίστη του, θά αἰσθανθεῖ τόν γλυκασμό τῆς καρδιᾶς ἀπό τήν παρουσία καί τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος κυρίως μέσῳ τῆς λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἡ ὄντως Ἀλήθεια εἶναι πρόσωπο, ὁ Χριστός. Ἡ παρουσία Του χορταίνει καί ξεδιψᾶ τήν πνευματική μας πείνα καί δίψα. Ἄς δώσουμε τή δυνατότητα στούς νέους μας νά ζήσουν ἀληθινά. Νά γνωρίσουν τήν Ἀλήθεια. Νά ζήσουν μέ τόν Χριστό, μέσα στήν ἀλήθεια τῆς Ἐκκλησίας Του. Γιά νά στηρίξουμε ἔτσι ἕνα καλύτερο μέλλον γιά ὅλους, γιά τήν οἰκογένεια, γιά τόν κόσμο μας ὁλόκληρο.

Εὔχομαι σὲ ὅλους σας, ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου, τὸ Φῶς καὶ ἡ Χάρη τοῦ Χριστοῦ μας νὰ εὐλογεῖ τὶς οἰκογένειές σας, νὰ προστατεύει τὴν κοινωνία μας, νὰ ὁδηγεῖ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους σὲ δρόμους προόδου, ἀρετῆς καὶ πνευματικῆς ὁλοκλήρωσης.

Καλή καί εὐλογημένη κατηχητική χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές, πολλή ἀγάπη καί εὐλογία Θεοῦ,

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

© Copyright 2023 Καθεδρικός Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού Back To Top

«Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τήν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου, ἀπαρχήν˙ καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἴτιον, τόν μόνον εὐλογητόν τῶν πατέρων Θεόν καί ὑπερένδοξον»  (Κανών Αναστάσεως, β’ τροπάριον ζ’ ωδής)

«Μπορῶ νά σοῦ δώσω μιά συμβουλή; Σέ κάθε θλίψη σου, σέ κάθε ἀποτυχία σου νά συγκεντρώνεσαι μισό λεπτό στόν ἑαυτό σου καί νά λές ἀργά-ἀργά αὐτό τό τροπάριο. Θά βλέπεις ὅτι τό μεγαλύτερο πρᾶγμα στή ζωή σου -καί στή ζωή τοῦ κόσμου ὅλου- ἔγινε: Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἡ σωτηρία μας. Καί θά συνειδητοποιεῖς ὅτι, ἡ ἀναποδιά πού σοῦ συμβαίνει εἶναι πολύ μικρή γιά νά χαλάσει τή διάθεσή σου.

Αἰῶνες περίμενε ὁ ἄνθρωπος μόνος αὐτό τό πέρασμα, αὐτό τό Πάσχα. Ὁ Χριστός μᾶς πέρασε ἀπό τόν θάνατο στή ζωή. Γι' αὐτό σήμερα «θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἅδου τήν καθαίρεσιν». Χάθηκε ὁ θάνατος. Τό κατάλαβες; Σήμερα γιορτάζουμε τήν «ἀπαρχή» τῆς «ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου» ζωῆς κοντά Του.

Τώρα ὅλα εἶναι χαρά, χάρις στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας.

Τί εὐτυχία ἡ Ἀνάσταση!

Σοῦ εὔχομαι νά «σκιρτᾶς» ἀπό χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος ἀπό τό ὁποῖο σέ πέρασε ὁ Ἀναστάς Κύριος, «ὁ μόνος εὐλογητός τῶν Πατέρων»... Ψάλε τώρα καί τό “Χριστός Ἀνέστη”.»

Ἁγίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου λόγοι (μιά Τρίτη Διακαινησίμου στό κελλάκι του)