Εκτύπωση

Μία σειρά σημαντικών και πολυδάπανων τεχνικών και οικοδομικών έργων πραγματοποιήθηκαν (ή και πραγματοποιύνται) στον Ιερό Ναό μας, που αφορούν παρεμβάσεις σε καίρια σημεία για τη σωστή και άρτια λειτουργικότητα του Ιερού Ναού: