Οι άγιοι Άγγελοι

ΑγγελοιΠριν ακόμη δημιουργήσει ο Θεός τον κόσμο (το φως, τον ουρανό, τη γη, το νερό, τα φυτά, τα ζώα, τον άνθρωπο) είχε δημιουργήσει τους Αγγέλους. Όπως ομολογούμε στο Σύμβολο της πίστεως: «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων».

Οι Άγγελοι είναι νοερές υπάρξεις, επουράνιες. Επειδή δεν έχουν υλικό σώμα σαν το δικό μας, λέγονται και «ασώματοι». Δεν έχουν ανάγκη από τροφή και δεν πεθαίνουν. Ωστόσο έχουν ξεχωριστή προσωπικότητα και δικό τους όνομα.
Η Αγία Γραφή αναφέρει τα ονόματα 4 μόνο Αγγέλων: Μιχαήλ, Γαβριήλ, Ραφαήλ και Ουριήλ. Γαβριήλ  σημαίνει «ήρωας ή απεσταλμένος του Θεού», Μιχαήλ σημαίνει «ποιος είναι σαν τον Θεό μας;» και Ραφαήλ σημαίνει «ο Κύριος γιατρεύει».

 

Τα αγγελικά τάγματα
Ο αριθμός των Αγγέλων είναι πολύ μεγάλος: «Χίλιες χιλιάδες και μύριες μυριάδες», λέει η Γραφή. Είναι οργανωμένοι σε 9 τάγματα ή ταξιαρχίες: Άγγελοι, Αρχάγγελοι, Θρόνοι, Κυριότητες, Αρχές, Εξουσίες, Δυνάμεις, Χερουβείμ, Σεραφείμ.

Η διακονία των Αγγέλων
Το κύριο έργο των Αγγέλων είναι να δοξολογούν ασταμάτητα τον Θεό. Δεν τους το επέβαλε ο Θεός σαν εντολή, αλλά αυθόρμητα πηγάζει από τους ίδιους, καθώς ατενίζουν το κάλλος του Θεού και τα μεγαλεία της δημιουργίας Του.
Δευτερεύον έργο τους, και μετά τη δημιουργία του ανθρώπου, είναι η διακονία στα μεγάλα γεγονότα της Θείας Οικονομίας (δηλ. του σχεδίου του Θεού για να σωθεί ο άνθρωπος) και η φροντίδα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Όπως αναφέρει η προς Εβραίους επιστολή, οι Άγγελοι είναι «λειτουργικά πνεύματα, εις διακονίαν αποστελλόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομείν σωτηρίαν».
Κάθε Χριστιανός έχει τον προσωπικό του φύλακα άγγελο. Αναφέρει χαρακτηριστικά γι’ αυτόν ο «Ποιμήν του Ερμά»:
 «Είναι τρυφερός, σεμνός, πράος και ήσυχος. Έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου και τον διδάσκει για τη δικαιοσύνη, την αγνεία, τη σεμνότητα… για κάθε έργο αγαθό και κάθε αρετή». 

Η Σύναξη των Αγγέλων
Κάθε χρόνο στις 8 Νοεμβρίου η Εκκλησία μας γιορτάζει την «Σύναξη των Αγγέλων».
Το συναξάρι της ημέρας αναφέρει: «Καυχήθηκε ο Εωσφόρος –ο αρχηγός του δέκατου τάγματος των αγγέλων που εξέπεσε- πως θα ανεβάσει το θρόνο του πάνω από τις νεφέλες τ’ ουρανού και θα γίνει όμοιος με τον Ύψιστο Θεό. Αμέσως όμως ξέπεσε από την ουράνια δόξα και το αρχαγγελικό του αξίωμα, συμπαρασύροντας μαζί του και το αγγελικό τάγμα, που του υποτασσόταν. Τότε, μέσα στη μεγάλη σύγχυση που ακολούθησε τη φοβερή εκείνη πτώση, ο αρχάγγελος Μιχαήλ συγκέντρωσε από ζήλο θεϊκό όλους τους υπόλοιπους χορούς των αγγέλων και, αφού φώναξε το «Πρόσχωμεν» (δηλ. «Ας προσέξουμε»), ύμνησε με δυνατή φωνή τον Κύριο και μαζί του τον ύμνησαν όλοι οι Άγγελοι. Αυτή η συγκέντρωση ονομάστηκε Σύναξη των Αγγέλων, δηλαδή προσοχή και ομόνοια και ένωση».
Ο διάβολος και οι άγγελοι που τον ακολούθησαν στην πτώση, δηλ. οι δαίμονες,  σταθεροποιήθηκαν στο κακό και έγιναν  μονίμως αντίπαλοι του Θεού και εχθροί του ανθρώπου.  


Εκτύπωση   Email