Οι φορείς της αλήθειας και η όντως αλήθεια

[Με αφορμή το Αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής Γ΄ ΛΟΥΚΑ (Β΄ Κορ. δ΄, 6 – 15)]

Ἀπευθυνόμενος, γιά δεύτερη φορά, στήν Ἐκκλησία τῶν Κορινθίων ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, αγαπητοί μου αδελφοί, προσπαθεῖ νά λύσει ἓνα σημαντικό ζήτημα, πού ἒκανε τήν ἐμφάνισή του τήν ἐποχή ἐκείνη στήν Ἐκκλησία και το οποίο —δυστυχῶς- ἐξακολουθεῖ ν’ απασχολεί μέχρι καί σήμερα τη σκέψη των Χριστιανών. Ποιό εἶναι τό πρόβλημα αὐτό;

Η δυσπιστία και απαξίωση του λόγου του Θεού, ἲσως ἀκόμα καί η περιφρόνηση του Εὐαγγελίου του Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί αὐτό διαδόθηκε καί διδάσκεται, ἐκφράστηκε και εκφράζεται ἀπό ἀνθρῶπους καί μάλιστα, μέ τόν προσωπικό τρόπο τοῦ καθενός. Οἱ ἐνστάσεις, ὃμως, προχωροῦν περισσότερο καθῶς υπάρχουν άνθρωποι που ἀμφισβητοῦν τήν ἁγιαστική δύναμη, ἀλλά καί τό λόγο τῶν φορέων τῆς Ἐκκλησίας, κυρίως των Κληρικών, ἀφοῦ πρόκειται γιά ἀνθρῶπους μέ σαφείς ἀδυναμίες καί ἐλλείψεις, γιά ἀνθρῶπους ἁμαρτωλούς καί εννίοτε, χειρότερους καί ἀπό ἐκείνους στούς ὁποίους απευθύνονται και προσπαθοῦν νά διδάξουν.

Ἡ ἒλλειψη μόρφωσης, τό ταπεινό σχῆμα καί ἡ ταπεινή ἐμφάνιση, ἡ ἀδυναμία στό λόγο, ἡ ἒλλειψη θάρρους, εἶναι μερικά ἀκόμα στοιχεῖα πού κάνουν τούς δύσπιστους ν’ ἀμφισβητοῦν καί κάποιες φορές να λοιδοροῦν τούς Ἐκκλησιαστικούς φορείς. Μιά τέτοια στάση, ὃμως, εἶναι η πρέπουσα καί η ἀρμόζουσα;

Ὁ Κύριος καί Θεός μας δέν ἦταν δυνατόν παρά νά χρησιμοποιήσει ἀνθρῶπους, δημιουργήματά Του, προκειμένου νά κάνει γνωστό στόν κόσμο καί στήν ἱστορία τό λόγο καί τό Εύαγγέλιό Του. Χάρισε σέ ἀνθρῶπους (στούς ὁποίους, διά του Μυστηρίου της Ιερωσύνης, μεταβιβάζει, κάθε εποχή) τή δύναμη καί τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τή δυνατότητα νά κηρύττουν καί νά εὐαγγελίζονται τήν ἀλήθεια Του. Καί αὐτό τό ἒκανε, θέλοντας νά δείξει ὃτι ἡ ἀλήθεια δέν σχετίζεται τόσο μέ τό φορέα της, όσο με το περιεχόμενό της και το περιεχόμενο αυτό είναι ο Ίδιος ο Χριστός, αναλλοίωτος και ακέραιος στους αιώνες.

Οἱ ἂνθρωποι, καί ἀδυναμίες καί ἐλαττώματα καί ἐλλείψεις έχουν καί ἁμαρτήματα διαπράττουν. Αὐτή εἶναι μιά κατάσταση συνυφασμένη προς τήν ἀνθρώπινη φύση. Ἀλλά νά πού ὁ Θεός αὐτό τό ὀστράκινο ἀνθρώπινο περίβλημα χρησιμοποιεῖ γιά νά φανερωθεῖ στούς ἀνθρῶπους, ἓνα περίβλημα πού καί ὁ Ίδιος υἱοθέτησε γιά τόν ἐαυτό Του. Εἶναι ἀλήθεια, βέβαια ὃτι, πολλές φορές, οἱ φορείς αὐτοῦ τοῦ ὑψηλοῦ διακαιώματος τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεϊκῆς σοφίας, δέν ζοῦν καί δέν κινοῦνται στόν κόσμο σύμφωνα μέ τόν τρόπο πού ἐπαγγέλονται γιά τούς ἂλλους. Μέ ἂλλα λόγια, ἡ ζωή τους δέ συμφωνεῖ μέ τά ἒργα τους, μέ ἀποτέλεσμα νά σκανδαλίζουν καί νά προβληματίζουν τούς ἀνθρῶπους. Καί αὐτό εἶναι τραγικό γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλλησίας. Ἀλλά ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἒρχεται καί προλαμβάνει αὐτές τίς σκέψεις λέγοντας ὃτι, ὁ θησαυρός πού φέρουμε ὣς φορείς τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, δέν προέρχεται ἀπό ἐμᾶς, ἀλλά ἀπό τόν Θεό καί σ’ Ἐκείνον πρέπει νά ἀποβλέπουμε, παραθεωρώντας πάντα τίς ἀνθρώπινες ἀδυναμίες καί σκοπεύοντας κατευθείαν στήν οὐσία πού δέν εἶναι ἂλλη ἀπό τήν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία Του ἀνέλαβε νά φανερώσει καί νά διαλαλήσει στήν οἰκουμένη.

Ασφαλώς, η ευθύνη των φορέων της Ευαγγελικής διδασκαλίας, εκείνων που αναλαμβάνουν την πνευματική καθοδήγηση των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία, είναι τεράστια και έναντι του Θεού και έναντι του λαού του Θεού. Η ανθρώπινη φύση και αδυναμία τους δεν τους αμνηστεύει, ούτε δικαιολογεί τις πτώσεις και τις ελλείψεις τους. Αλίμονο δε σε όσους γίνονται αιτία σκανδαλισμού με τον τρόπο της ζωής τους. Θα δώσουν φρικτή απολογία ενώπιον του θρόνου του Θεού, εν ημέρα Κρίσεως.

Γι’ αυτό, αδελφοί μου, να έχουμε πάντα στο νου και στην προσευχή μας τους Κληρικούς μας, που φέρουν πάνω τους αυτή την μεγάλη ευθύνη της διακονίας του Σώματος του Χριστού. Έχουμε κι εμείς υποχρεώσεις απέναντί τους, όχι μόνο δικαιώματα και απαιτήσεις. Και οι υποχρεώσεις μας αυτές συνίστανται στην αγάπη και στον σεβασμό προς τα πρόσωπά τους, στη στήριξη του πολύμοχθου έργου τους, κυρίως, όμως, στην επίκληση της Χάρης του Θεού πάνω τους, ούτως ώστε να μπορούν ν’ ανταποκρίνονται, με την δύναμη του Ιησού Χριστού, κατά τον πλέον επαρκή, για τα ανθρώπινα μέτρα, τρόπο, στην υψηλή αποστολή τους, προς δόξαν Θεού και σωτηρία του λαού Του. ΑΜΗΝ!

Αρχιμ. Ε.Ο.

 Πηγή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ (http://imd.gr/site/uploads/eggrafa/kirigmata/)

 


Εκτύπωση   Email