Ἅγιος Πορφύριος ὁ μίμος (15 Σεπτεμβρίου)

3εννήθηκε ἀπό μίμο καί ἔκανε καί αὐτός τό ἐπάγγελμα τοῦ μίμου (ἠθοποιοῦ).
Έζησε στά χρόνια του Ἰουλιανοῦ του Παραβάτη (361) καί ὅταν ὁ βασιλιάς γιόρταζε τά γενέθλια του, ὁ Πορφύριος προστάχθηκε νά μιμηθεῖ καί νά περιπαίξει τά Μυστήρια τῶν Χριστιανῶν. Ὁπότε ὁ Ἅγιος μπῆκε στήν κολυμβήθρα καί φώναξε: «Βαπτίζεται Πορφύριος, εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Καί ὅταν βγῆκε ἀπό τό νερό, φόρεσε λευκά ἐνδύματα καί ὁμολόγησε μπροστά σέ ὅλο τό κοινό πού τόν παρακολουθοῦσε, ὅτι εἶναι χριστιανός καί εἶναι ἕτοιμος νά πεθάνει γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Τότε ὁ βασιλιάς, ἐξαγριωμένος, διέταξε καί τόν ἀποκεφάλισαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx