Ἅγιοι Θεόφιλος, Τρόφιμος καὶ ἄλλοι 13 Μάρτυρες (21 Ιουλίου)

5ζησαν στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορα Διοκλητιανοῦ (284 – 304) καί διακρίθηκαν γιά τό χριστιανικό τους θάρρος, στόν διωγμό κατά τῶν χριστιανῶν. Ἔμειναν πιστοί στήν ὁμολογία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ὑποβλήθηκαν σέ σειρά μαρτυρίων.

Τούς λιθοβόλησαν, ξέσκισαν τίς σάρκες τους μέ σιδερένια ὄργανα καί ἔπειτα, ἔκαψαν τίς πληγές τους μέ ἀναμμένες λαμπάδες. Ἐπειδή ὅμως ἄντεχε ἀκόμα ἡ ζωή τους, καί τό στόμα τους ἐπαναλάμβανε τή χριστιανική ὁμολογία, τούς ἀποκεφάλισαν. 


Εκτύπωση   Email