Ἅγιοι Ἰοῦστος καὶ Ματθαῖος (21 Ιουλίου)

AgiosIoustos12αρτύρησαν ἐπί Διοκλητιανού, μαζί μέ τόν Θεόφιλο καί τόν Τρόφιμο. Ἐπειδή δέν ἀρνήθηκαν τόν Χριστό, λιθοβολήθηκαν, πληγώθηκαν, ρίχτηκαν στή φωτιά καί στό τέλος τούς ἀποκεφάλισαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email