Ἅγιοι Κάνδιος, Κανδιανός, Κανδιανέλλη καὶ Πρῶτος οἱ Μάρτυρες (31 Μαΐου)

15ἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Κάνδιος, Κανδιανός καί Κανδιανέλλη κατάγονταν ἀπό ἐπιφανή Ρωμαϊκή οἰκογένεια καί ἦσαν ἀδέλφια. Διδάσκαλος καί πνευματικός καθοδηγητής τους ἦταν ὁ Ἅγιος Πρῶτος. Ὅταν ἄρχισε, ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), ὁ διωγμός κατά τῶν Χριστιανῶν, πούλησαν τά ὑπάρχοντά τους, μοίρασαν τά χρήματα στούς φτωχούς καί ἔφυγαν ἀπό τήν πόλη. Ὅμως συνελήφθησαν καί ὁδηγήθηκαν ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντος Δουλκιδίου. Ἐπειδή ἀρνήθηκαν νά θυσιάσουν στά εἴδωλα καί ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στόν Χριστό, ἀποκεφαλίσθηκαν τό 304 μ.Χ.
Ἕνας εὐλαβής ἱερέας, ὁ Ζωΐλος, περισυνέλεξε τά ἱερά λείψανα αὐτῶν καί τά ἐνταφίασε μέ εὐλάβεια.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email