Ἅγιοι Ἠλίας, Πρόβος καὶ Ἄρης οἱ Μάρτυρες (19 Δεκεμβρίου)

Agioi_Ilias_Provos_Aris15ἱ Ἅγιοι Ἠλίας, Πρόβος καί Ἄρης κατάγονταν ἀπό τήν Αἴγυπτο. Μετέβαιναν ἀπό πόλη σέ πόλη γιά νά διαδώσουν τό λόγο τοῦ Κυρίου καί γιά νά βοηθήσουν τούς χριστιανούς.
Συνελήφθησαν στήν Ἀσκαλώνα. Ἐπειδή δέ, ἀρνήθηκαν νά ἀσπαστοῦν τά εἴδωλα καί ὁμολόγησαν τόν ἕνα καί ἀληθινό Θεό καταδικάστηκαν σέ θάνατο ἀπό τόν Φιρμιλιανό.
Οἱ μέν Ἠλίας καί Πρόβος διατάχθηκε καί ἀποκεφαλίστηκαν, ὁ δέ Ἄρης διατάχθηκε νά καεῖ στήν πυρά.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email