Ἅγιοι Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος οἱ Ἱερομάρτυρες (1 Νοεμβρίου)

AgioiIoanis_Iakovos15 Ἅγιος Ἰωάννης ἦταν Ἐπίσκοπος καί ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος Πρεσβύτερος.
Οἱ Ἱερομάρτυρες αὐτοί ἔζησαν στά χρόνια τοῦ βασιλιά τῶν Περσῶν Σαβωρίου (332) καί δίδασκαν στούς εὐσεβεῖς τόν λόγο τῆς ἀληθινῆς πίστης καί πολλούς κατόρθωναν νά προσελκύουν σ’ αὐτήν.
Συνελήφθησαν ἀπό τόν Σαβώριο καί ἀφοῦ πρῶτα ὑποβλήθηκαν σέ σκληρά βασανιστήρια, στό τέλος τούς ἀποκεφάλισαν, για να λάβουν τό ἀμάραντο στεφάνι τοῦ μαρτυρίου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email