"Ανάστα ο Θεός κρίνων τήν γήν" στην Φανερωμένη Χολαργού "κεκλεισμένων των θυρών"

Ouk estin wde Hgerthi