"Ἡ Πόλις Ἑάλω" [29 Μαΐου - μνήμη της αποφράδος ημέρας]

Πόλις

29η Μαΐου 1453  "Ἡ Πόλις Ἑάλω"

Μνήμη τῆς ἀποφράδος ἡμέρας, ἡ θλιβερή ἐπέτειος

Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ Ι. ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ
Χ Ο Λ Α Ρ Γ Ο Υ
* * * * *

Κυριακή 29 Μαΐου 2022, ώρα 10:00 π.μ.

Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τοῦ τελευταίου αὐτοκράτορος τοῦ Βυζαντίου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου καί τῶν ἡρωϊκῶν ὑπερασπιστῶν τῆς "Βασιλίδος τῶν πόλεων", τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

Kατά τον Εσπερινό και τον Όρθρο ψάλθηκαν ύμνοι από την εγκριθείσα υπό της Ιεράς Συνόδου Ασματική Ακολουθία εις τους ανωνύμους Μάρτυρας της αλώσεως.

Tήν ἐπίσημη ὁμιλία τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, Θεολόγος - Φιλόλογος καθηγητής Μ.Ε., ἀντιπρόεδρος τοῦ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου "ΣΗΜΑΝΤΡΟΝ".

Στιγμιότυπα:


Εκτύπωση   Email