Ευαγγελισμος15 Ευαγγελισμὸς της Θεοτόκου είναι το ευαγγέλιο της χαράς και της ελπίδας στον κόσμο. Γιατὶ η προσδοκία και η αναμονὴ των ανθρώπων τόσους αιώνες για την έλευση του Μεσσία, γίνεται πραγματικότητα.
Έτσι η ανθρώπινη ιστορία δέχεται το αγγελικὸ «χαίρε» και μένει άφωνη μπροστὰ σ᾿ αυτό το μοναδικὸ ουράνιο γεγονός. Ανακαλύπτει τώρα τη θεϊκὴ προσφορὰ της θυσίας και απολαμβάνει τον ασπασμὸ της αγάπης.
Ο αρχάγγελος Γαβριὴλ ευαγγελίζεται στην «Κεχαριτωμένη» Μαρία τη χαρά. Είναι η χαρὰ του ερχομού του σωτήρα Χριστού στον κόσμο και η χαρὰ για τη δική μας σωτηρία και λύτρωση.
Επάνω σ᾿ αυτὰ τα δεδομένα θα σταθεί ο εκκλησιαστικὸς ποιητής, για να εκφράσει τη βεβαιότητα της εμφανίσεως του Χριστού στον κόσμο. «Ο χρόνος έφθασε λοιπόν, κατὰ τον οποίο θα εμφανιστεί η ελπίδα όλων των εθνών, ο Χριστός», λέγει με ενθουσιασμό.

Έχουμε ήδη εισέλθει στην υλοποίηση του θεϊκού σχεδίου και ατενίζουμε τον Θεὸ να κατεβαίνει στα εγκόσμια και να ιστορείται μέσα στα ανθρώπινα πράγματα. Και αρχίζουμε απὸ σήμερα, στον ευαγγελισμὸ της Θεοτόκου, να ετοιμαζόμαστε να γευτούμε το λόγο του Ευαγγελίου του Χριστού, που φέρει την καινούργια και καλὴ αγγελία του ουρανού προς την ανθρωπότητα.
«Ευαγγελίζου γη χαρὰν μεγάλην...». Η σωτηρία μας προσφέρεται απὸ τον Θεὸ ως δωρεὰ και χάρη. Γι᾿ αυτό ο Θεὸς χαιρετίζει τον άνθρωπο με τον χαιρετισμὸ της χαράς. Είναι ο πρώτος λόγος Του μετὰ την πτώση του ανθρώπου και την εκδίωξή του σε τόπο πόνου, οδύνης, φθοράς και θανάτου.
Και είναι συγκλονιστικὸ για τον χαμένο και ξενιτεμένο άνθρωπο, που τον πλακώνει η απελπισία, ν᾿ ανοίγεται το παράθυρο της ελπίδας και της σωτηρίας. Ο Θεὸς του προσφέρει την αγάπη και τη στοργή Του, που είναι για τον άνθρωπο σιγουριά. Του προσφέρει την αλήθεια των λόγων Του και αποκαλύπτει το θέλημά Του. Και ζητεί μονάχα την αγάπη του ανθρώπου, γιατὶ ο Θεὸς είναι η αλήθεια και η ζωὴ γι᾿ αυτόν.
Ο Ευαγγελισμὸς της Θεοτόκου είναι το άνοιγμα του Ευαγγελίου της αγάπης και σκοπὸ έχει τη σύναψη των σκορπισμένων ανθρώπων στην οικογένεια του Θεού. Είναι στη συνέχεια η αποτίναξη του εφιάλτη του κακού και η συνταύτιση με το χώρο του αγίου.
Γι᾿ αυτό ο Θεὸς ξεκινά πρώτος και προσκαλεί πρώτος. Αποστέλλει την πρόσκλησή Του δίχως χρονολογία λήξεως, γιατὶ σκοπός Του είναι να περιμένει τον άνθρωπο να καταλάβει, να αποφασίσει, να ανταποκριθεί.
Ο άνθρωπος, αποδέκτης της πρόσκλησης αυτής του Θεού, με το προνόμιο της ελευθερίας του και με τη μοναδικὴ ευκαιρία επιλογής, κρατάει στο χέρι του το κλειδὶ για την πραγματικὴ ευτυχία του.
Στην εποχή μας, που παρατηρείται σύγχυση και αποπροσανατολισμὸς των ανθρώπων· όπου οι αξίες έχουν χάσει τη σημασία τους και οι ασημαντότητες φαντάζουν ως σοφία και γνώση, οι άνθρωποι ψάχνονται να βρουν την αλήθεια που θα τους οδηγήσει στην ευτυχία.
Μα η πραγματικὴ αλήθεια είναι ο λόγος του Θεού, καθὼς αποτυπώνεται στον χαιρετισμὸ του Ευαγγελισμού. Προσφέρεται μέσω αυτού η ευκαιρία βίωσης του μυστηρίου της αγάπης. Και αποκαλύπτεται η επιθυμία σύναξης σχέσεων του Θεού με τον άνθρωπο.
Με τον Ευαγγελισμὸ της Θεοτόκου ο Θεὸς αποκαλύπτει ότι επιθυμεί να διακονήσει τον άνθρωπο. Και συνάπτει συμφωνία μαζί του. Ζητεί απὸ τον άνθρωπο να μένει μαζί Του και του υπόσχεται τη σωτηρία του.
Έτσι, εὰν ο άνθρωπος, δηλαδὴ ο κάθε ένας μας, τοποθετηθεί θετικὰ και ανταποκριθεί στην πρόσκληση του Θεού, τότε διαγράφει μια τροχιὰ ευτυχίας και χαράς, που τον οδηγεί στην «περίσσεια της ζωής».
Αυτὴ λοιπὸν η χαρὰ και η ζωή, που άλλωστε ευαγγελίζεται ο άγγελος, γίνεται τρόπος ύπαρξης. Γιατὶ είναι η ίδια η ζωή, αφού ζωὴ δίχως Χριστό είναι ωσὰν το σώμα δίχως πνοή. Άρα «ζούμε και κινούμαστε και είμαστε στη ζωή... επειδὴ είμαστε στο δικό του γένος...».
Πηγή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

 


 

Διάβασα κάπου ...στο Διαδίκτυο


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ