ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τεύχος 619 / 28 Απριλίου 2023

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα του ιστοτόπου και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Newsletter.

  

Κυριακή 30 Απριλίου 2023 – ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Ο Ἀπόστολος

Πράξεις Αποστόλων (στ΄ 1-7)

[Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις (Η εκλογή του Στεφάνου)]

Το Ευαγγέλιο

Κατά Μάρκον (ιε΄ 43 – ιστ΄ 8)

[Των Μυροφόρων]

Τρίτη 2 Μαΐου 2023 – Ανακομιδή Ιερών Λειψάνων ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΜΕΓΑΛΟΥ (Πατρ. Αλεξανδρείας)

Ο Ἀπόστολος

Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ιγ΄ 7-16)

[Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.]

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ματθαίον (ε’ 14-19)

[Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ.]

Προσκυνηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους (29 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου)

Ιεροσόλυμα (Πανάγιος Τάφος, Ναός της Αναστάσεως) Βηθλεέμ, Ναζαρέτ, Μονή Αγ. Σάββα, Μονή Χοζεβά, Ιεριχώ
Γεσθημανή, Καπερναούμ, Ι. Μονή Αγ. Γερασίμου του Ιορδανίτου, Βηθανία, Ioρδάνης, Τιβεριάδα, Θαβώρ

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδρομής

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους Ιερείς και στους Επιτρόπους του Ιερού Ναού μας.

Μεγάλη Εβδομάδα και Ανάσταση στον Ι. Ν. Φανερωμένης Χολαργού

Οπτικοακουστικά στιγμιότυπα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά απόδειξη της Αναστάσεως είναι το ότι ο Χριστός, που θυσιάστηκε στο Σταυρό, μετά το θάνατό του επέδειξε τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε έπεισε ανθρώπους, που ζούσαν σε διάφορες περιοχές, να περιφρονήσουν, χάριν της πίστεως προς αυτόν και της ομολογίας αυτής της πίστεώς τους, και την πατρίδα τους και την οικογένειά τους και τους φίλους τους και τους συγγενείς τους και αυτή τη ζωή τους και να προτιμήσουν αντί των ευχαρίστων και τερπνών του κόσμου, που τους υπόσχονταν οι εχθροί της Πίστεως, και μαστιγώσεις και κινδύνους και μαρτυρικό θάνατο. Αυτά δεν είναι κατορθώματα κάποιου νεκρού, που έμεινε κλεισμένος στον τάφο του, αλλά κάποιου που ανεστήθη και ζει. (PG 50,593)

Ιερός Χρυσόστομος

"Ανάσταση: πηγή αληθινής χαράς"
του Αρχιμ. Καλλίστρατου Ν. Λυράκη

Η χαρά είναι ο πόθος και η επιδίωξη κάθε ανθρώπου. Αυτή όμως η χαρά, η ευφροσύνη της ψυχής, είναι αποτέλεσμα και απαύγασμα της Αναστάσεως. Δώρο του αναστημένου Κυρίου. Δεν Τον ακούετε; Μετά την ανάσταση Του, στους πρώτους ανθρώπους που συναντά στο δρόμο, τις μυροφόρες γυναίκες, τη χαρά ως χαιρετισμό, αλλά και ως δώρο προσφέρει. «Χαίρεται» τις λέει (Ματθ. κη', 9).

Το απίστευτο, το ανεκλάλητο αυτό γεγονός, γέμισε τη καρδιά τους με νέα αισθήματα. Φόβοι, αγωνίες, προσδοκίες. Και ενώ οι γυναίκες με πτερωτά βήματα σπεύδουν να μεταφέρουν στους μαθητές το μεγάλο γεγονός, εμπρός τους ο αναστημένος Κύριος τις σταματά και τις απευθύνει τον πρώτο αναστάσιμο χαιρετισμό. «Χαίρετε» τις λέει. Αλλά ποιο άλλο μήνυμα, ποιόν άλλο χαιρετισμό είχαν ανάγκη να ακούσουν οι θλιμμένες γυναίκες, παρά λόγο χαράς; Και έρχεται ο λόγος να χύσει βάλσαμο στις ψυχές τους. Η ταραχή, η αγωνία και ο φόβος φεύγουν. Η χαρά πλημμυρίζει την ψυχή τους. (...)

H χαρά αυτή, που έχει πηγή την Ανάσταση του Κυρίου, γίνεται ευφροσύνη, γίνεται αγαλλίαση, είναι μόνιμη και διαρκής, είναι αναφαίρετη, ισόβια και αιωνία.

Γιατί η Ανάσταση του Κυρίου μας είναι η επισφράγιση της σωτηρίας μας. Απέδειξε ότι ο Κύριος Ιησούς, που «δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν» σαρκώθηκε και σταυρώθηκε, δεν ήταν κοινός άνθρωπος, ο οποίος πέθανε πάνω στο Σταυρό, όπως και οι συσταυρωθέντες ληστές. Εάν ήταν κοινός θνητός, μετά το θάνατο του δεν θα ανασταινόταν. Αλλά εάν δεν ανασταινόταν η θυσία Του για μας θα ήταν χωρίς κανένα καρπό, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. «Ει Χριστός ούκ εγήγερται, ματαία η πίστις υμών, έτι εστέ εν ταις αμαρτίαις υμών», λέει ο Απ. Παύλος (Α' Κορ. ιε', 17). Τώρα όμως που αναστήθηκε, απέδειξε, ότι ήταν Θεός, απεσταλμένος του ουρανού, για τη σωτηρία του ανθρώπου. Άρα και η θυσία Του ήταν και θυσία ευάρεστη, ικανή να εξασφαλίσει στο ανθρώπινο γένος τη σωτηρία. Έτσι, ώστε η Ανάσταση να αποτελεί την επισφράγιση της σωτηρίας μας, την αψευδή εγγύηση, ότι είμαστε λυτρωμένοι, την βεβαιότητα, ότι γίναμε πάλι παιδιά του Θεού αγαπημένα, ότι μπορούμε από το Σταυρό του Κυρίου, εάν θέλουμε, να λαμβάνουμε πάντοτε άφεση και συγχώρηση. «Συγγνώμη γάρ εκ του τάφου ανέτειλε». Αλλά αυτό τι άλλο είναι, παρά πηγή πραγματικής χαράς; Ανέκφραστη χαράς των παιδιών του Θεού πού είναι σωσμένα!

Επιπλέον πηγή χαράς, διότι ο αναστημένος Κύριος κατήργησε και τον θάνατο. Με το θάνατο Του πάτησε, σκύλευσε και κατάργησε το θάνατο. «Θανάτω θάνατον πατήσας», ψάλλουν στα πέρατα της γης, όσοι ελευθερώθηκαν με τον θάνατο του Χριστού. Και το σημειώνει τόσο χαρακτηριστικά ο απ. Παύλος: «Νυνί δε, λέει, Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο» (Α' Κορ. ιε', 20). Όπως δηλαδή ο Χριστός πάτησε το θάνατο και αναστήθηκε πρώτος από τους νεκρούς, έτσι αργότερα με τη δύναμη της Αναστάσεως Του θα αναστηθούν από τον τάφο, σύζυγοι και παιδιά, γονείς και αδελφοί, πιστοί του Χριστού όλοι οι νεκροί. Και θα έλθει πράγματι καιρός, που οι αποθαμένοι θα αναστηθούν από τα μνήματα. Το θνητό και φθαρτό θα ντυθεί αφθαρσία και αθανασία. «Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς εν τω μνήματι». Και θα ακολουθήσουν οι χριστιανοί στον Παράδεισο τον πρώτο Νικητή του θανάτου. Και θα συναντηθούμε εκεί όλοι οι πιστοί, συγγενείς και γνωστοί του Χριστού και ενάρετοι και θα προσφέρουν εκεί αιώνια στον αναστημένο Χριστό τη δόξα και το νίκος. Θα Του προσφέρουμε, αλλά και θα απολαμβάνουμε από τη δόξα Εκείνου.

Σωτηρία και αθανασία! Να τα δώρα της Αναστάσεως του Κυρίου, που είναι συγχρόνως και η πηγή της πραγματικής χαράς κάθε χριστιανού. Της αληθινής χαράς, που δεν αφαιρείται ποτέ. Να γιατί ο χαιρετισμός του Αναστημένου Κυρίου «χαίρεται» προς τις Μυροφόρες και δι αυτών προς όλους τους πιστούς. Έτσι εξηγείται και η χαρά και ευφροσύνη των ημερών αυτών.

Βρείτε το άρθρο και εδώ

Διαβάστε επίσης:

Κυριακή των Μυροφόρων

Μυροφόρος Μαρία Μαγδαληνή, η παρεξηγημένη Αγία, του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου

Γυναίκες Μυροφόρες, του Μητροπολίτη πρ. Κισάμου & Σελίνου Ειρηναίου

Κυριακή των Μυροφόρων - Ευσπλαχνία, η ασφαλέστερη οδός θεογνωσίας, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

Κυριακή των Μυροφόρων, Ομιλία του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

Οι Κυριακές του Θωμά, των Μυροφόρων, της Σαμαρείτιδος, του τυφλού

Θάνατος και χαρά, του αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη (ομιλία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)

    

Ακούσματα:

Κυριακή των Μυροφόρων – Μαρία η Μαγδαληνή, η παρεξηγημένη Αγία  [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2018]

Κυριακή των Μυροφόρων - Καταρρίπτοντας τις αμφισβητήσεις  [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2014]

e-Αρχονταρίκι με τη Σοφία Χατζή: "Οι Μυροφόρες και οι σύγχρονες Ιεραπόστολοι;" (16/5/2021)

"Πέρασμα" από το Μαλάουι… μέχρι τον Γολγοθά

"Το θαύμα του Αγίου Φωτός" [e-Αρχονταρίκι 11/4/2021]

Κυριακή των Μυροφόρων - ήχος Β΄   [Θρ.Στανίτσας 10/5/70]

Εις το μνήμα, Σε επεζήτησεν  [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Διηγήσαντο πάντα τα θαυμάσια  [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]

Δεύτε από θέας  [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]

"Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φως", Δοξαστικόν (Σύλλογος “Βυζαντινοί Μελωδοί”)

Ειρήνης μεγαλομάρτυρος – Απολυτίκιο (5 Μαΐου)  [ψάλλει Βυζαντινός χορός]

 
Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στο ειδικό Αφιέρωμά μας στο Πάσχα: Από την Κυριακή του Θωμά μέχρι την Πεντηκοστή

 

 

Κυριακή 30 Απριλίου

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ἅγιος Δονάτος Ἐπίσκοπος Εὐροίας
Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίας Ἀργυρῆς τῆς Νεομάρτυρος

Δευτέρα 1 Μαΐου

Τρίτη 2 Μαΐου

2903

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου
Οἱ Ἅγιοι Ἕσπερος καὶ Ζωὴ οἱ Μάρτυρες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν Κυριάκος καὶ Θεόδουλος
Ὁ Ἅγιος Βόρις–Μιχαὴλ ὁ Ἱσαπόστολος ὁ πρίγκιπας καὶ Φωτιστῆς τοῦ Βουλγαρικοῦ λαοῦ
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πατελλάριος
Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἐκ Ρωσίας

Τετάρτη 3 Μαΐου

Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος καὶ Μαύρα οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ξενία ἡ Μεγαλομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Πέτρος Ἐπίσκοπος Ἄργους
Ὁ Ἅγιος Οἰκουμένιος Ἐπίσκοπος Τρίκκης
Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Πέμπτη 4 Μαΐου

Ἡ Ἁγία Πελαγία ἡ Μάρτυς
Ἡ Ἁγία Μόνικα μητέρα τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου
Ὁ Ἅγιος Φλωριανὸς ὁ Μάρτυρας

Παρασκευή 5 Μαΐου

Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ Μεγαλομάρτυς
Οἱ Ἅγιοι Εἰρηναῖος, Περεγρίνος καὶ Εἰρήνη οἱ Μάρτυρες ἐκ Θεσσαλονίκης

Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ ἐν Νέᾳ Μάκρῃ Ἀττικῆς
Ὁ Ἅγιος Πλάτων ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος

Σάββατο 6 Μαΐου

Ὁ Ἅγιος Ἰὼβ ὁ Προφήτης ὁ Δίκαιος
Ὁ Ὅσιος Σεραφείμ

 

Viber02Οι ανακοινώσεις μας στο κινητό σας

Γίνετε μέλη στο κανάλι μας στο Viber, για να λαμβάνετε απευθείας στο κινητό ή και στον υπολογιστή σας ενημέρωση για όλες τις ανακοινώσεις μας και αλλά σημαντικά κι ενδιαφέροντα θέματα.

https://invite.viber.com/?g2=AQAl7fQ%2BV1xYLFCRpMDvOXoBuRstkVi2k%2Bh6vYj1Y6Zs0TMzGxXmV44mvamEmzwe

 

______________________________________________________________________________________________ 

Επιμέλεια - Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


Εκτύπωση   Email