ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Τεύχος 614 / 17 Μαρτίου 2023

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, επισκεφθείτε την κεντρική σελίδα του ιστοτόπου και κάντε κλικ στο σύνδεσμο Newsletter.

  

Κυριακή 19 Μαρτίου 2023 – ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Ο Ἀπόστολος

Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (δ΄ 14 – ε΄ 6)

[Οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.]

Το Ευαγγέλιο

Κατά Μάρκον (η΄ 34 – θ΄ 1)

[Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι / Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;]

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 – Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ (Εθνική Εορτή)

Ο Ἀπόστολος

Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (β΄ 11 - 18)

[Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι]

Το Ευαγγέλιο

Κατά Λουκάν (α΄ 24 - 38)

[Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Θεοτόκου]

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες κατά την Δ’ Εβδομάδα τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

Διαβάστε εδώ το Αναλυτικό πρόγραμμα

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

"Κυριακή της Σταυροπροσκύνησης"
του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

Προετοιμασία γιά τήν νάσταση

Ἤλθαμε στήν Ἐκκλησία γιά παρακολουθήσουμε τήν Λειτουργία, νά προσευχηθοῦμε καί νά κοπιάσουμε γιά τήν ὠφέλεια καί τήν ἐνδυνάμωση τῆς ψυχῆς μας. Ὅπως τρῶμε γιά νά δυναμώνει τό σῶμα μας, ἔτσι ἔχουμε καί τήν ὑποχρέωση νά τρέφουμε καί νά δυναμώνουμε τήν ψυχή μας, μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, μέ τήν προσευχή καί μέ τήν παρακολούθηση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Εἴμαστε σέ μία περίοδο πού λέγεται «μεγάλη Σαρακοστή». Ὅλοι ξέρουμε, ὅτι τήν μεγάλη Σαρακοστή ἔχουμε ὑποχρέωση νά νηστεύσουμε περισσότερο ἀπό ἄλλες φορές, νά ἐξομολογηθοῦμε καί νά καθαριστοῦμε ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, μέ τίς ὁποῖες μολύναμε τόν ἑαυτό μας. Ἰδιαίτερα μέ τήν Θεία Κοινωνία, καθαριζόμαστε ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, τίς ὁποιεσδήποτε. Καί ἔτσι θά ἀξιωθοῦμε, ὅλοι μαζί, νά τελέσουμε τό ἅγιο Πάσχα, τήν ἁγία ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ὄχι ἁπλῶς μέ χαρά, ἀλλά καί πνευματικά ἀναστημένοι. Ὅταν λέμε: «Χριστός νέστη κ νεκρν θανάτ θάνατον πατήσας καί τος ν τος μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος», νά ἐννοοῦμε καί τόν ἑαυτό μας μέσα. Ὅτι δηλαδή εἴμαστε πεθαμένοι ἀπό τίς ἁμαρτίες μας, καί ὁ Χριστός μέ τή χάρη του καί μέ τό ἔλεός του, μέ τήν δύναμή του, μᾶς ἀνάστησε ἀπό τήν ἁμαρτία. Καί ἔτσι νά γιορτάσουμε τήν ἀνάσταση «ζωντανοί». Καί κρατώντας τό σύμβολο τῆς νίκης, τό φῶς, τό κερί τῆς ἀναστάσεως, νά δοξολογοῦμε τόν Χριστό, πού ἦλθε στόν κόσμο γιά μᾶς καί γιά τή σωτηρία μας.

Στά χνη το ρχηγο

Τό πρῶτο βῆμα, λένε οἱ ἅγιοι Πατέρες, γιά τήν ἀνάσταση τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ νίκη ἐναντίον τῶν ἐπιθυμιῶν τοῦ σώματος, πού μᾶς τραβᾶνε στό θάνατο τῆς ψυχῆς. Γι' αὐτό τήν Μεγάλη Σαρακοστή νηστεύουμε καί ἀγωνιζόμαστε περισσότερο. Ὅσο πιό καλά, ὅσο πιό πολύ νηστεύει ἕνας ἄνθρωπος, τόσο πιό κερδισμένος εἶναι.

Ἀλλά ἀδελφοί μου, τό ξέρουμε, τό καταλαβαίνουμε, δέν θέλει πολλή φιλοσοφία, γιά μᾶς πού εἴμαστε σαρκικοί, πού ζοῦμε μέ τήν σάρκα μας, δηλαδή μέ τό σῶμα μας, ἡ ἐγκράτεια καί ἡ νηστεία εἶναι κουραστική.

Γι' αὐτό ἀκριβῶς, ἐπειδή κουράζει, οἱ ἅγιοι Πατέρες, θεόφωτοι καί θεοφώτιστοι ὅρισαν στή μέση τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς νά προσκυνοῦμε τόν τίμιο καί ζωοποιό Σταυρό. Γιά ποιό λόγο;

Γιά νά παίρνουμε δύναμη καί παράδειγμα. Τί συμβολίζει ὁ Σταυρός; Τήν νίκη τοῦ Χριστοῦ ἐναντίον τοῦ διαβόλου, τῶν παθῶν καί τοῦ θανάτου. Γι' αὐτό λοιπόν προσκυνοῦμε τόν Σταυρό τοῦ Χριστοῦ, στή μέση τῆς Σαρακοστῆς, γιά νά θυμηθοῦμε, νά τό βάλλουμε βαθειά μέσα στήν καρδιά μας, ὅτι ὁ Χριστός μέ ὅπλο τόν Σταυρό ἐνίκησε τόν θάνατο, τά πάθη καί τόν διάβολο. Καί νά μπορέσουμε καί ἐμεῖς, μ’ αὐτή τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ, τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ ὅπλου τοῦ Χριστοῦ, μέ αὐτόν καί ἐμεῖς ὅπλο, νά νικήσουμε τούς ἐχθρούς μας. Τόν διάβολο, τά πάθη, καί τόν θάνατο. Τόν θάνατο τῆς ψυχῆς μας, ἐξ αἰτίας τῶν παθῶν μας, τῶν ἁμαρτιῶν μας· πού φέρνουν τόν θάνατο.

Κάποτε ἕνας μεγάλος βασιλιάς, ἄνθρωπος μέ ἀξίωμα μεγάλο, περπατοῦσε μέσα στά χιόνια μέ μερικούς δικούς του. Τότε δέν εἶχαν οὔτε γαλότσες οὔτε τίποτε. Περπατοῦσαν μισοξυπόλυτοι μέ κάτι πέδιλα τῆς παλαιᾶς ἐποχῆς καί κοκκάλιαζαν κυριολεκτικά τά πόδια τους. Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι κάθε τόσο προσπαθοῦσαν νά σταθοῦν μέσα στά χιόνια, γιά νά τά τρίψουν λιγάκι τά πόδια τους νά ζεσταθοῦν.

Ἕνας νεώτερος μάλιστα ἀπό τόν πόνο πού τοῦ προκαλοῦσε τό πάγωμα, ἀπό τά χιόνια ἄρχισε νά κλαίει κι’ ὅλας. Γυρίζει ὁ βασιλιάς καί τοῦ λέει:

-Γιατί κλαῖς παιδί μου;

-Πάγωσα, ἀφέντη, πάγωσα.

-Κοίταξε νά σοῦ πῶ παιδί μου. Θά πηγαίνω μπροστά. Ἐσύ φρόντιζε νά πατᾶς ἀπάνω στά δικά μου ἴχνη, ἐκεῖ πού θἄχει ἀνοίξει τόπο τό πόδι τό δικό μου. Ἐκεῖ νά πατᾶς. Νά ζεσταθεῖς λιγάκι. Νά τόν ἔχω ζεστάνει ἐγώ λιγάκι πρῶτα τόν τόπο, μέ τό πόδι μου.

Καί πραγματικά πηγαίνει μπροστά ἐκεῖνος καί ἀπό πίσω ἀκολουθεῖ, ὁ νεότερος, ὁ δοῦλος τοῦ βασιλιά. Πατάει στά ἴχνη του. Καί τό καταλαβαίνει ὅτι τό πόδι του κάπως ζεστάθηκε. «Γιά φαντάσου», λέει, «πῆρε ἐκεῖνος τό πολύ κρύο καί μοῦ ἄφησε τό λιγότερο. Καί ἐγώ πατάω στά ἴχνη του. Ἐκεῖνος πῆρε τό περισσότερο, ἐγώ τό λιγότερο».

Προχωροῦν, προχωροῦν, καί μόνο πού σκεφτόταν ὅτι ὁ βασιλιάς πάταγε σέ πιό κρύο τόπο ἀπ' ὅτι ὁ ἴδιος, ζεστάθηκε ψυχικά καί πῆρε θάρρος, δύναμη καί ὁρμή. Καί πέρασαν τά χιόνια γεμάτοι ἀπό γαλήνη καί ἀπό ἠρεμία.

Ἐμεῖς, ἔχουμε μπροστάρη μας, ὁδηγό μας, πρωτοπόρο μας, τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Ὁ Χριστός δέν εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἁμαρτωλός σάν καί ἐμᾶς, πού ἄξιζε νά ὑποφέρει, ὅπως ἀξίζει καί πρέπει νά ὑποφέρουμε ἐμεῖς γιά νά καθαριστοῦμε ἀπό τά πάθη μας. Ἀλλά εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Πατρός τοῦ ἐπουρανίου. Ὁμοούσιος μέ τόν Πατέρα, ὁμόθρονος, ὁμόδοξος, παντοκράτωρ. Κατέβηκε στή γῆ, γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους. Καί γιά τήν «μετέραν σωτηρίαν». Ὑπέφερε, γιά μᾶς. Κουράστηκε, γιά μᾶς. Ἔπαθε τά πάντα, γιά μᾶς. Σταυρώθηκε, γιά μᾶς. Μόνο γιά μᾶς καί γιά τή σωτηρία μας.

Αὐτά, εἶναι τόσο πολλά καί μεγάλα, πού δέν μπορεῖ νά τά φαντασθεῖ ἀνθρώπου διάνοια. Καί ὁ Χριστός δέν τά ὑπέμεινε ἐπειδή ὁ ἴδιος ἔφταιγε, ἐξ αἰτίας του, ἀλλά μόνο γιά μᾶς. Νά μᾶς ἐλευθερώσει ἀπό τά πάθη μας, ἀπό τόν θάνατο πού φέρνουν τά πάθη μας, ἀπό τίς παγίδες τοῦ διαβόλου καί ἀπό τά ἔργα τοῦ διαβόλου. Καί ἀπό τό κατάντημα πού φέρνουν στόν ἄνθρωπο τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί εἶναι ἡ αἰώνια καταδίκη καί ἡ αἰώνια κόλαση.

Γιά σκεφθεῖτε το ἀδελφοί. Πόσο θάρρος παίρνομε, βλέποντας τό σύμβολο τῶν παθῶν τοῦ Χριστοῦ μπροστά μας. «Χριστέ μου», λέμε, «τί εναι ατά πού ποφέρω γώ; Καί προπαντός τί εναι ατό πού διαλέγω κούσια γώ, κάθε Σαρακοστή, ταν λέω, θά νηστέψω Τετάρτη καί Παρασκευή, γιά νά δοξάσω τά πάθη σου λίγο περισσότερο. Γιά νά σο π «εχαριστ» γιατί παθες, γινες νθρωπος γιά μς καί σταυρώθηκες γιά μς. Καί μάλιστα ταν μέ ατό τόν τρόπο σέ κολουθ καί νοίγω τόν δρόμο γιά τήν αώνια ζωή καί γιά τήν σωτηρία;»

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί. Ἄν ἀγωνιζόμαστε ἔτσι θά βρεθοῦμε μιά ἡμέρα κοντά του στήν αἰώνια ζωή.

Ποιός φτειάχνει τή ζωή του;

Ἄς θυμηθοῦμε τώρα κάτι ἄλλο.

Λέμε γιά ἕναν ἄνθρωπο: «ατός φτειαξε τή ζωή του».

Καί γιά ἕναν ἄλλο λέμε: «ατός τήν κατέστρεψε τή ζωή του. Τήν χάλασε τή ζωή του».

Τί ἐννοοῦμε;

[…]

Βρείτε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

Διαβάστε επίσης:

Ο Σταυρός του Χριστού... και ο σταυρός του χριστιανού!, του Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνου

Ομιλία εις τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως: Ο Σταυρός του Χριστού, η ωραιότης της Εκκλησίας!, του Πρωτοπρ. Γεωργίου Δορμπαράκη

Γ΄ Νηστειών – της Σταυροπροσκυνήσεως

Γ΄ Νηστειών - Ο Σταυρός του Χριστού και ο Σταυρός του κάθε ανθρώπου, Αγ. Ιγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

Καταβασίες Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὕ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ. (Γαλ. στ΄14), Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων

Μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ Σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ιερά Μητρόπολις Χίου

Κανών Παρακλητικός εις τον Τίμιον Σταυρόν, Νικηφόρου ιερομονάχου του Κρητός

«Ει μη εν Προσευχή και Νηστεία», του (+) π. Αλεξάνδρου Schmemann

   

Ακούσματα

Η θυσία του Αβραάμ και ο Σταυρός του Κυρίου [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]

Κυριακή Γ΄ Νηστειών – Ο Σταυρός, μέτρο Αγάπης και σύμβολο Ελευθερίας και Σωτηρίας [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2016]

Κυριακή Γ΄ Νηστειών – Προσκυνούμε το Όπλο της Νίκης κατά του θανάτου [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2014]

Ύμνοι Σταυροπροσκυνήσεως [Θρασύβουλος Στανίτσας, 1976]

Κατανυκτικός Εσπερινός Γ΄ Κυριακής των Νηστειών [Μητροπολιτικός Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου Πατρών, 2018].

Ο Άγγελος εβόα [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Ο Ακάθιστος Ύμνος στον Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού (2021)

Οι χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο (με υπέρτιτλους)

Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο – Δ΄ Στάσις [Ζωντανή ηχογράφηση από τον Ι. Ν. Αγ. Ειρήνης Αιόλου, χωρίς χρονολογία εγγραφής (τέλη '50 ή αρχές '60). Ψάλλουν ο Σπύρος Καψάσκης με την τρίφωνη ανδρική χορωδία]

Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο – Δ΄ Στάσις [διαβάζει ο Μακαριστός Αρχιεπ. Αθηνών & Πάσης Ελλάδος Κυρός Χριστόδουλος]

 

Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στο ειδικό Αφιέρωμα στο Τριώδιο και στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή

 

25 Μαρτίου 1821 / Αφιέρωμα στην επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας

Δοξολογία για την 200στή επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Δοξολογία ἐπί τῇ ἐθνικῇ ἑορτῇ τῆς 25ης Μαρτίου 1821 [Ι.Ν. Ευαγγελισμού Αλεξανδρείας Αιγύπτου, 2016]

Ομιλία κατά την επίσημη Δοξολογία της επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 [Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνος, 2007]

200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση - Αφιέρωμα (Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών & διαποντίων νήσων)

Τα δημοτικά τραγούδια του '21

Κλήρος και '21 - Η προσφορά του κλήρου στην Επανάσταση (e-Αρχονταρίκι Κυριακή 14/2/2021)

Ο ρόλος της γυναίκας στην Επανάσταση του 1821

"Πέρασμα" στα χρόνια της Επανάστασης: Γνωστές και άγνωστες ηρωίδες του 1821

"Πέρασμα" στα χρόνια της Επανάστασης: Η πίστη ως καθοριστικός παράγοντας στην πορεία του Γένους - Νεομάρτυρες και Ιω. Καποδίστριας

"Πέρασμα" στα χρόνια της Επανάστασης: Στους δρόμους της Ιστορίας, στην αναζήτηση των γεγονότων

Ας μάθουμε για το 1821...

25η Μαρτίου 1821: «Χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία» και «χαίρε ω χαίρε λευτεριά»

Υπήρξε το Κρυφό Σχολειό; Επειδή δεν θυμόμαστε την ιστορία μας μόνο την 25η Μαρτίου...

Κρυφό Σχολειό - Ο ρόλος της Εκκλησίας στη διάσωση της Ελληνικής Παιδείας

Η Ελλάδα σε κρίση! Ας διαβάσουμε Μακρυγιάννη...

 

Κυριακή 19 Μαρτίου

AgiosIakovos

Οἱ Ἅγιοι Χρύσανθος καὶ Δαρεία οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Κλαύδιος, Ἱλαρία, Ἰάσονας καὶ Μαῦρος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Παγχάριος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Τορναρᾶς
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Καραμάνος (ἢ Κασσέτης)

Δευτέρα 20 Μαρτίου

2903

Οἱ Ἅγιοι Ἀββάδες Μαῦροι οἱ ἐν τῇ μονῇ Ἁγίου Σάββα ἀναιρεθέντες
Οἱ Ἁγίες Ἀλεξανδρία, Εὐφημία, Εὐφρασία, Ἰουλιανή, Θεοδοσία, Κλαυδία καὶ Ματρώνη οἱ Μάρτυρες ἐν Ἀμινσῷ
Ὁ Ὅσιος Κουθβέρτος ἐκ Βρετανίας
Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Ἀπολλωνιάδος
Ὁ Ἅγιος Εὐφρόσυνος ὁ Ἱερομάρτυρας ἐκ Ρωσίας
Ὁ Ἅγιος Μύρων ὁ Νεομάρτυρας ἀπὸ τὸ Ἡράκλειο Κρήτης

Τρίτη 21 Μαρτίου

2903

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Νεομάρτυρας ὁ Μαυρουδής
Ὁ Ἅγιος Θωμᾶς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Βήρυλλος Ἐπίσκοπος Κατάνης
Οἱ Ἅγιοι Δομνίνος καὶ Φιλήμων οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Σεραπίων ὁ Σιδώνιος
Ὁ Ὅσιος Σεραφείμ ἐκ Βυρίτσας Ρωσίας

Τετάρτη 22 Μαρτίου

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Ἱερομάρτυρας Πρεσβύτερος Ἀγκύρας
Ἡ Ἁγία Δροσὶς καὶ οἱ σὺν αὐτῇ πέντε Κανονικὲς
Οἱ Ἁγίες Βασίλισσα καὶ Καλλινίκη οἱ Μάρτυρες

Πέμπτη 23 Μαρτίου

Ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ ἑκατὸν ἐνενήκοντα μαθητές του
Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Ἁγιαννανίτης
Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Νίκων καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Παρασκευή 24 Μαρτίου

Evagelismos 1

Ακάθιστος Ύμνος – Δ΄ Στάσις

Παραμονή Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμων Ἐπίσκοπος Σελευκείας τῆς Πισιδίας
Ὁ Ἅγιος Τιμόλαος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Ἀβραὰμ ὁ ἐν τῷ ὄρει Λάτρῳ ἀσκήσας
Ὁ Ἅγιος Παρθένιος ὁ Ἱερομάρτυρας Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ἀνάμνηση Θαύματος ἐν τῇ Λαύρᾳ τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

   Σάββατο 25 Μαρτίου

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ὅσιος Σεννούφιος ὁ Σημειοφόρος
Ὁ Ἅγιος Τύχων Πατριάρχης Μόσχας

 

Viber02Οι ανακοινώσεις μας στο κινητό σας

Γίνετε μέλη στο κανάλι μας στο Viber, για να λαμβάνετε απευθείας στο κινητό ή και στον υπολογιστή σας ενημέρωση για όλες τις ανακοινώσεις μας και αλλά σημαντικά κι ενδιαφέροντα θέματα.

https://invite.viber.com/?g2=AQAl7fQ%2BV1xYLFCRpMDvOXoBuRstkVi2k%2Bh6vYj1Y6Zs0TMzGxXmV44mvamEmzwe

 

______________________________________________________________________________________________ 

Επιμέλεια - Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


Εκτύπωση   Email