ΨυχοσάββατονΨ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν

Σάββατο πρό τῆς Πεντηκοστῆς

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 Ιουνίου
5:00 μ.μ. Ἀπό τίς 5.00 μμ (καί γιά τήν ἀποφυγή, ὅσο τό δυνατόν, συνωστισμοῦ) θά τελοῦμε διαρκῶς ἱερά Μνημόσυνα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
7:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός – Mνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας

 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 19 Ιουνίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία –  Μνημόσυνον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν κεκοιμημένων ἀδελφῶν μας
9:00 π.μ. Ἀπό τίς 9.00 πμ (καί γιά τήν ἀποφυγή, ὅσο τό δυνατόν, συνωστισμοῦ)θά τελοῦμε διαρκῶς ἱερά Μνημόσυνα ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων

 

Ψ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο Ν

Μία ακόμη φανέρωση της έμπρακτης αγάπης των χριστιανών
Τo Σάββατο πριν την Πεντηκοστή «μνείαν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν».

Η αγάπη είναι το θεμέλιο και η ουσία της ζωής της Εκκλησίας.

Η προσευχή για τους «κεκοιμημένους» είναι μια βασική έκφραση της Εκκλησίας ως αγάπης. Ζητάμε από τον Θεό να θυμηθεί αυτοὺς που και εμείς θυμόμαστε και τοὺς θυμόμαστε ακριβώς επειδή τοὺς αγαπάμε.

Προσευχόμαστε γι' αυτοὺς, τους συναντάμε «ἐν Χριστῷ» ο Οποίος, επειδή είναι Αγάπη, ξεπερνάει το θάνατο. Στο Χριστό δεν υπάρχουν ζωντανοὶ και πεθαμένοι, γιατί όλοι είναι «ζῶντες ἐν Αὐτῷ». Αυτός είναι η Ζωή. Αγαπώντας αυτοὺς που είναι «ἐν Αὐτῷ», αγαπάμε τό Χριστό.

Τὰς τῶν προαναπαυσαμένων ψυχὰς κατάταξον, Δέσποτα Χριστέ, ἐν ταῖς τῶν Δικαίων σου σκηναῖς, καὶ ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος ἀθάνατος, Ἀμήν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ