ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Καθεδρικός Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού

 

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν εβδομάδος Μεσοπεντηκοστής 2021

 

ΤΡΙΤΗ 25 ΜαΐουMesopentikosti Jesus12etisStoNao

6:30 μ.μ.     Ὁ Ἑσπερινός

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 Μαΐου, της ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ / Κάρπου καί Ἀλφαίου τῶν ἀποστόλων, Συνεσίου ἐπισκόπου Καρπασίας.

7:00 π.μ.     Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία

6:30 μ.μ.     Ὁ Ἑσπερινός

 

05 27 ioannis rossosΠΕΜΠΤΗ 27 Μαΐου / Ἑλλαδίου ἱερομάρτυρος, Θεράποντος ἱερομάρτυρος, Σεργίου μάρτυρος καί Ἰωάννου ὁσίου τοῦ Ῥώσσου (Στόν Ἱ. Ναό μας φυλάσσεται μεγάλη χαριτόβρυτος εἰκόνα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου τοῦ Ρώσσου).

7:00 π.μ.     Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία

6:30 μ.μ.     Ὁ Ἑσπερινός

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 Μαΐου

6:30 μ.μ.     Ὁ Ἑσπερινός  (Εἰδική Ἀκολουθία τῆς ἐπετείου τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως)H Polis ealw 1453

 

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29  Μαΐου / Θεοδοσίας Ὁσιομάρτυρος. Ἐπέτειος τῆς ἀποφράδος ἡμέρας τῆς ὑπό τῶν Τούρκων γενομένης ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως (1453)

7:00 π.μ.     Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία

6:30 μ.μ.     Ὁ Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 30  Μαΐου, της ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟ / Ἰσαακίου ὁσίου, ἡγουμένου Μονῆς Δαλμάτων02 26 samareitidos

7:00 π.μ.     Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία

6:30 μ.μ.     Ὁ Ἑσπερινός

 

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες καί τά Ἱερά Μνημόσυνα & Τρισάγια τελοῦνται στόν Ιερό Ναό μας μέ περιορισμένο ἀριθμό συμμετεχόντων και τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης έναντι της COVID-19 (βάσει τῆς σχετικής Κ.Υ.Α.).


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ