Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες την 5η ἑβδομάδα τῆς Ἁγίας & Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

analogion

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Απριλίου,  Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Αγ. Ιωάννου, συγγραφέως της «Κλίμακος»)klimaka ton areton

7:00 π.μ.     Ὁ Ὄρθρος και ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

6:00 μ.μ.     Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  12 Απριλίου

6:00 μ.μ.     Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο

 

ΤΡΙΤΗ  13 Απριλίου

6:00 μ.μ.     Τό  Μέγα  Ἀπόδειπνο

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  14 Απριλίου

7:00 π.μ.     Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ.     Ὁ Μέγας Κανών (ποίημα Ἀγίου Ἀνδρέου Κρήτης)

 

ΠΕΜΠΤΗ  15 Απριλίου

7:00 π.μ.     Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων (στό Ἱ. Παρεκκλ. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν «Σημάντρου», Ἐλ. Βενιζέλουtheotokos1 59Α)

6:00 μ.μ.     Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16 Απριλίου

7:00 π.μ.     Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

3:45 μ.μ.     Ἡ  Ἱερά  Ἀκολουθία τοῦ  Ἀκαθίστου  Ὕμνου (1η Ἀκολουθία)

5:30 μ.μ.     Ἡ  Ἱερά  Ἀκολουθία τοῦ  Ἀκαθίστου  Ὕμνου (2η Ἀκολουθία)

7:15 μ.μ.     Ἡ  Ἱερά  Ἀκολουθία τοῦ  Ἀκαθίστου  Ὕμνου (3η Ἀκολουθία)

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  17 Απριλίου

7:00 π.μ.     Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

6:00 μ.μ.     Ὁ  Ἑσπερινός

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 Απριλίου,  Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Αγ. Μαρίας της Αιγυπτίας)Maria Aigyptia

7:00 π.μ.     Ὁ Ὄρθρος και ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

6:00 μ.μ.     Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

 

 

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τελοῦνται στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Οἱ Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν καθώς καί τά Ἱερά Μνημόσυνα & Τρισάγια τελοῦνται στόν κυρίως Ναό μέ περιορισμένο ἀριθμό συμμετεχόντων (βάσει τῆς Κ.Υ.Α.).


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ