ΣταυρόςΟἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς
Γ΄ Ἑβδομάδα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 Μαρτίου
6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

ΤΡΙΤΗ 30 Μαρτίου
6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Μαρτίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θ. Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο - Ὁ Ἁγιασμός διά τόν νέο μήνα Ἀπρίλιο

ΠΕΜΠΤΗ 1η Ἀπριλίου
6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Ἀπριλίου
7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
4.00 μ.μ. Ἡ Γ΄ Στάση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (1η Ἀκολουθία)
5.30 μ.μ. Ἡ Γ΄ Στάση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (2η Ἀκολουθία)
7.00 μ.μ. Ἡ Γ΄ Στάση τῆς Ἀκολουθίας τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο (3η Ἀκολουθία)

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 Ἀπριλίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
6:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

KYΡΙΑΚΗ Γ΄ Νηστειῶν, Σταυροπροσκυνήσεως 4 Ἀπριλίου
7.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
6.00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τελοῦνται στό Ἱ. Παρεκκλήσιο Ἁγίων Ραφαήλ, Νικολάου καί Εἰρήνης. Οἱ Ἀκολουθίες τῶν Χαιρετισμῶν καθώς καί τά Ἱερά Μνημόσυνα καί Τρισάγια τελοῦνται στόν κυρίως Ναό μέ περιορισμένο ἀριθμό συμμετεχόντων (βάσει τῆς Κ.Υ.Α.).


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ