οικογένειαΣυνάντηση διαλόγου για ζευγάρια

 

Η αμοιβαία θυσιαστική αγάπη ανάμεσα στο ζευγάρι και η θαυμαστή επίδρασή του στα παιδιά

 

Συζήτηση με τον π. Αντώνιο Καλιγέρη, Εκπαιδευτικό – Διευθυντή Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ι. Αρχιεπισκοπής Αθηνών

 

• Θα υπάρχει φύλαξη και δημιουργική απασχόληση των παιδιών σε διπλανή αίθουσα

 

Κυριακή 24 Νοεμβρίου, 6.30 μ.μ.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ