Ἀπό τήν Τετάρτη 15 'Ιανουαρίου
καί κάθε Τετάρτη στίς 5.00 μ. μ.

 

Ὁ Ἑσπερινός καί ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανόνας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐνοριακός Φιλικός Κύκλος Συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς

Φετεινό μας θέμα:
«Μελετώντας ἀποσπάσματα ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ»

 

Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ τί ἔχει νά προσφέρει στόν σύγχρονο ἄνθρωπο;
Μπορεῖ νά τοῦ προσφέρει τό μυστήριο τῆς σωτηρίας, τῆς ἐλπίδας, τοῦ ὁράματος γιά μιά νέα πραγματικότητα;
Ὁ Χριστός κάνει σάρκα Του τίς ἀγωνίες καί τά ἐρωτήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας;
Ἀς ἀναζητήσουμε τίς ἀπαντήσεις…

 

 

Xριστός Παντοκράτωρ


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ