Κοίμησις Υπεραγίας ΘεοτόκουΑὔγουστος: ὁ μήνας τῆς Παναγίας μας!

 

Ἀπό 1ης Αὐγούστου (ἀρχή τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου)
ἕως καί 23 Αὐγούστου  (πανήγυρις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας)

 

Κάθε πρωί, 7.00 π.μ. : Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία

Κάθε ἀπόγευμα, 6.30 μ.μ.  :  Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο

 

Πέμπτη 1η Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Παρασκευή 2 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Σάββατο 3 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς

Κυριακή 4 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Δευτέρα 5 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θεία Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως

Τρίτη 6 Αὐγούστου, ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Πανηγυρική Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Τετάρτη 7 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Πέμπτη 8 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Παρασκευή 9 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Σάββατο 10 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς

Κυριακή 11 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Δευτέρα 12 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Τρίτη 13 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μεγάλη Ἱ. Παράκλησις

Τετάρτη 14 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

Πέμπτη 15Αὐγούστου, ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Παρασκευή 16 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Σάββατο 17 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Κυριακῆς

Κυριακή 18 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Δευτέρα 19 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Τρίτη 20 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Τετάρτη 21 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Θ. Λειτουργία - 6.30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Μικρά Ἱ. Παράκλησις

Πέμπτη 22 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Πανηγυρική Θ. Λειτουργία - 7.00 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός

Παρασκευή 23 Αὐγούστου
07.00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος & ἡ Πανηγυρική Θ. Λειτουργία - 7.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός & ἡ Ἱερά Παράκλησις

 

Ἐάν ἐπιθυμεῖτε, μπορεῖτε νά δώσετε στούς Ἱερεῖς τά ὀνόματα τῶν προσφιλῶν σας ζώντων καί κεκοιμημένων, γιά νά τά μνημονεύουμε καθημερινά :
• στή Θεία Λειτουργία (στήν Προσκομιδή τῶν Τιμίων Δώρων)
• καί (τά ὀνόματα ὑπέρ ὑγείας) στήν Ἱερά Παράκληση πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ