ΠεντηκοστήTό  Ψυχοσάββατο - Ἡ Πεντηκοστή  - Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος -  Ἡ πανήγυρις τῆς Φανερωμένης  τῶν  Λευκαδίων – Τό πανηγύρι στήν πλατεία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14  Ἰουνίου
7.00 μ.μ. Ὁ  Ἑσπερινός  καί  τό Μνημόσυνον  ὑπέρ  ἀναπαύσεως  τῶν κεκοιμημένων

ΣΑΒΒΑΤΟ  15  Ἰουνίου, Ψυχοσάββατον
7.00 - 9.15 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος καί  ἡ  Θεία Λειτουργία –  Τό Μνημόσυνον  ὑπέρ  ἀναπαύσεως  τῶν  κεκοιμημένων
7.00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός  τῆς  ἑορτῆς τῆς  Πεντηκοστῆς

ΚΥΡΙΑΚΗ  16  Ἰουνίου, Πεντηκοστή
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος καί  ἡ  Θεία Λειτουργία -  Ὁ  Ἑσπερινός τῆς  Γονυκλισίας

ΔΕΥΤΕΡΑ  17  Ἰουνίου, Ἁγίου Πνεύματος
7.00 π.μ. Ὁ  Ὄρθρος  καί  ἡ  Θεία Λειτουργία τῆς  ἑορτῆς  τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
7.00 μ.μ. Ὁ  Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς Φανερωμένης  τῶν  Λευκαδίων, ἡ Ἀρτοκλασία καί ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς Εἰκόνος  - Ὑπαίθρια ἑορταστική ἐκδήλωση στήν πλατεία τοῦ Ναοῦ μας μέ τή συμμετοχή τῶν ἐνοριακῶν παραδοσιακῶν χορευτικῶν συγκροτημάτων

  πανηγύρι


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ