Ἡ Ἀπόδοση τοῦ Πάσχα
καί ἡ ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως στόν Ἱ. Ναό μας

 

Τρίτη 4 Ἰουνίου
7:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
9:00 μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία (ἕως 12.30 μετά τά μεσάνυκτα)

 

Τετάρτη 5 Ἰουνίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία
7:00 μ.μ. Ἡ Ἀπόδοσις τοῦ Πάσχα (ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς
Ἀναστάσεως στόν Ἐπιτάφιο τοῦ
Ἱ. Ναοῦ) καί ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως

 

Πέμπτη 6 Ἰουνίου
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως

 

Ανάληψις


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ