Αθηναίος λογοτέχνης, διπλωμάτης και πολιτικός (1838-1920).

 

Το εκκλησάκι

Εις το βουνὸ ψηλὰ εκεί
είν᾿ εκκλησιὰ ερημική,
το σήμαντρό της δε χτυπά,
δεν έχει ψάλτη ούτε παπά.

Ένα καντήλι θαμπερὸ
και έναν πέτρινο σταυρὸ
έχει στολίδι μοναχὸ
το εκκλησάκι το φτωχό.

Αλλ᾿ ο διαβάτης σαν περνά
στέκεται και το προσκυνά
και με ευλάβεια πολλὴ
τον άσπρο του σταυρὸ φιλεί.

Επάνω στο σταυρὸ εκεί
είναι εικόνα μυστικὴ
μ᾿ αίμα την έγραψε ο Θεὸς
και την λατρεύει ο λαός.

 

Η γη της Ελλάδος

Ξεύρεις την γη που ανθεί
φαιδρὰ πορτοκαλέα
και κοκκινίζει η σταφυλὴ
και θάλλει η ελαία;
Ω! δεν την αγνοεί κανείς,
είναι η γη η Ελληνίς.

Ξεύρεις την γη, ήτις παντού
με αίματα εβάφη,
οπού κοιλάδες και βουνὰ
είναι τυράννων τάφοι;
Ω! δεν την αγνοεί κανείς,
είναι η γη η Ελληνίς.

Γη μήτηρ παλαιών θεών
και νέων ημιθέων
γη αναμνήσεων κλεινών
και γη ελπίδων νέων
Ω! δεν την αγνοεί κανείς,
είναι η γη η Ελληνίς.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ